Gıda Güvenliği Belgelendirme

Gıda ürünleri, günümüzde global anlamda ticareti en çok yapılan malları arasındadır. Gıda ürünleri pazarı, her geçen yıl daha fazla büyümektedir.

Belgelendirme

Dünya nüfusu artmaya devam ettikçe, küresel gıda tedarik zinciri de ölçek ve karmaşıklık bakımından artmaya devam edecek ve her geçen yıl büyüyen gıda endüstrisinde tehlikeler giderek artmaktadır.

Gıdanın seri üretimini ve dağıtımını etkileyen bu mega trendler nedeniyle, gıda güvenliğine uygunluk hiç bu kadar önemli olmamıştır.

Küresel anlamda yeterli miktarda güvenli ve besleyici gıdaya erişim, yaşamı sürdürmenin ve sağlığı geliştirmenin anahtarıdır. 

Zararlı bakteriler, virüsler, parazitler veya kimyasal maddeler içeren güvenli olmayan yiyecekler, ishalden kansere kadar 200'den fazla farklı hastalığa neden olabilir. Dünya çapında tahminen 600 milyon kişi - neredeyse her 10 kişiden biri - her yıl kontamine gıdaları yedikten sonra hastalanmakta, bu da 420.000 ölüme ve 33 milyon sağlıklı yaşam yılı kaybına neden olmaktadır.

Her ülkenin, yerel gıda güvenliği standartlarının tanımlanmasına ve uygulanmasına başkanlık eden farklı düzenleyici organları vardır. Herhangi bir ülkede gıda ürünleri satmak veya üretmek için yerel ve uluslararası işletmeler, o ülkenin gıda güvenliği mevzuatına ve yaptırım önlemlerine tabidir. 

Örneğin Avrupa Birliği'nde gıda güvenliği mevzuatı (EC) 852 sayılı Yönetmelikte detaylandırılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası, gıda güvenliği için yasal gereklilikleri özetlemektedir.

Dünya çapında gıda güvenliği ile ilgili yasaların çoğu iki kavram üzerine kuruludur: HACCP ve GMP.

HACCP – Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları, gıdaların üretim, paketleme ve dağıtım ortamlarında biyolojik, kimyasal ve fiziksel kontaminasyonunu önlemeye yönelik sistematik, risk temelli bir yaklaşımdır. 

HACCP konsepti, gıda ürünlerini meydana geldikten sonra tehlikeler için incelemek yerine, potansiyel gıda güvenliği sorunlarını oluşmadan önce belirleyerek sağlık tehlikelerine karşı koymak için tasarlanmıştır. 

HACCP konsepti, gıda üretim sürecinde bir dizi önemli noktada kirleticilerin kontrol edilmesini ve baştan sona hijyen uygulamalarına sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektirir.

GMP – İyi Üretim Uygulamaları, gıda, içecek, kozmetik, ilaç, diyet takviyeleri ve tıbbi cihazların üretimi için uluslararası kabul görmüş kalite güvence kılavuzlarıdır. 

Bu yönergeler, kritik kontrol noktalarında zorunlu ürün denetimi de dahil olmak üzere, üreticilerin ürünlerinin partiden partiye tutarlı bir şekilde yüksek kalitede ve insan kullanımı için güvenli olduğundan emin olmak için uygulaması gereken protokolleri ortaya koymaktadır.

Gıda üreticilerinin gıda güvenliği ve hijyeni temelinde denetlenmesi için kapsamlı yönergeler sağlayan birkaç özel sektöre ait uluslararası kuruluş da bulunmaktadır. 

Kuruluşumuzun geliştirdiği Gıda Güvenlik Sistemi (FSS), HACCP ve GMP yönergelerini temel alan gelişmiş bir gıda güvenlik sertifikasyon programıdır.

Hemen Başvur

Belgelendirme

Belgelendirme