Et ve Et Ürünleri Sağlık Sertifikasyonu

Et ve et ürünleri bozulmaya müsait ve canlı organizmalara kolayca ev sahipliği yapabilecek olan yapısı gereği gıda ürünleri arasında en çok dikkat edilmesi gereken ürün grubudur.

Et ve Et Ürünleri Sağlık Sertifikasyonu

Son 50 yıl içerisinde et ve et ürünleri sektöründe de birçok yenilikler yaşanmaktadır. Tüketicilerin kalite talepleri aynı zamanda sadece yemeklerin tadı ve dokusu, sağlıklı olması ve beslenme değerleri ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda güvenilirlik, kolaylık ve tercihleri de kapsayacak şekilde genişlemektedir.

Et ve et ürünlerinin üretim ve tüketiminde patojen ve bozulma yapıcı mikroorganizmaların yanında kimyasal kaynaklı kontaminantlar da halk sağlığı açısından tehlike oluşturabilmektedir.

Çiğ ve işlenmiş kırmızı et, tavuk eti ve ürünleri ile balık ve diğer su ürünlerine yetiştiricilik aşamasından başlayarak son ürünün tüketilmesine kadar geçen basamaklarda çeşitli toksik kimyasalların bulaşısı söz konusu olabilmekte ya da ürünün uygun olmayan şekilde işlenmesi sonucu insan sağlığı açısından risk oluşturabilen çeşitli kimyasal bileşikler oluşabilmektedir. 

Et ve et ürünlerini işlemede, çiğ etin kalitesi, sonraki ürünün kalitesinin ve dolayısıyla tüketicinin kabul edilebilirliğinin ve beğenisinin önemli bir yönüdür. Tüketici ürünlerinin kabul edilebilirliği için beslenme, güvenlik ve duyusal kalite özelliği çok önemlidir. Ancak kalitenin teknolojik yönü de, yüksek kaliteli et ürünlerinin endüstriyel teslimatı için önemlidir.

Et ve et ürünleri tüketicinin sofrasına ulaşana kadar üretim, depolama, nakliye ve diğer birçok aşamadan geçer ve bu aşamalarda son derece hassas bir şekilde korunmalıdır.

Et ve et ürünlerinin mikrobiyolojik hasarlarını önlemek için mevcut koruma yöntemleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere üç grupta değerlendirilmektedir.

Et ve et ürünleri sağlık sertifikasyonu ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Belgelendirme