Gıda Güvenliği Belgelendirmenin Önemi

Tüketicilerin sağlığını gıda kaynaklı hastalıklardan ve gıda zehirlenmelerinden korumaya yardımcı olduğu için gıda güvenliği ve hijyeni işletmeler için son derece önemlidir. Gıda zehirlenmesi, gıda bakteri, virüs ve diğer mikroplar tarafından kontamine olduğunda meydana gelir ve kontamine gıdaları tüketenleri çok hasta eder. 

Gıda Güvenliği Belgelendirmenin Önemi

Tipik olarak, gıda zehirlenmesi evde bir hafta içinde tedavi edilebilir, ancak bazen gıda zehirlenmesi ciddi olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Bu nedenle, tüketicilerin gıda zehirlenmesinden nasıl korunacağını bilmek çok önemlidir.

Gıda Hijyeni Yönetmeliği, gıda işletmelerinin gıda görevlerini güvenli ve hijyenik bir şekilde yerine getirmelerini yasal olarak gerektirmektedir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) sertifikasyon programları, gıda tedarik zinciri içindeki ürünlerin, süreçlerin ve sistemlerin, kabul edilen gıda güvenliği standartlarını karşıladığına dair tarafsız ve bağımsız üçüncü taraf kuruluşlarla doğrulanmasıdır.

Bu yönü ile, tedarikçi beyanları ve salt laboratuvar test raporları gibi başka uygunluk kanıtı sistemlerinden farklıdır. Gıda güvenliği sistemi, gerçekleştirilen testlerin ve denetimlerin sonuçlarına dayanır ve tüketiciye güven verir. Çünkü bir işletmenin ürünleri veya sistemi, yetkin bir üçüncü kuruluş tarafından, kabul edilmiş ulusal ve uluslararası sektör standartlarına göre ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş olmaktadır.

Bir gıda güvenliği sistemi (FSS) belgesi, bir gıda ürününün, standartlarda ve piyasa tarafından oluşan taleplerde tanımlanan güvenlik ve kullanıma uygunluk özelliklerine uygun olduğunun kanıtıdır.

Gıda güvenliği belgesi, örneğin bir gıda üreticisi firmanın, kalite, çevre veya diğer yönetim sistemleri ile ilgili standartlara uygun faaliyet gösterdiğini ifade eder. Yönetim sistemleri standartları, gerçek ürün veya hizmetlerin kendileri yerine, bir firmanın faaliyetleri sırasında kullandığı süreçler için geçerlidir.

Bir gıda firmasının standartlara uyması için herhangi bir yasal gereklilik olmadığında, gıda güvenliği belgelendirmesi isteğe bağlıdır. Bu durumlarda, bir işletmenin belli bir standarda uygunluk sertifikası istemek için kendi nedenleri olabilir. Örneğin bir ürün gereksinimi veya gıda güvenliği belgelendirmesi, gıda kalitesinin bir yönünü temsil edebileceğinden, tüketicilerde güvenlik yaratmak veya pazarda stratejik bir avantaj elde etmekiçin talep edilebilir.

Güvenli ve hijyenik bir iş yeri, üretken bir iş gücü oluşturmaya yardımcı olur, bu nedenle bir gıda güvenliği ve hijyen politikası oluşturmak, tüm çalışanların uygun çalışma uygulamalarına nasıl katkıda bulunacaklarını bilmelerini sağlayacaktır.

Gıda güvenliği sertifikasyon programları ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Belgelendirme