Gıda Güvenliği Belgelendirmesi Nasıl Yapılır?

Gıda güvenlik sistemi, gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etmek, riskleri en aza indirmek ve güvenli gıda üretimini sağlamak için sağlam bir gıda güvenliği yönetim sistemi sağlayan bir sertifikasyon şeması sunar. 

Gıda Güvenliği Belgelendirmesi Nasıl Yapılır?

Güvenli gıda sağlamadaki güvenilirlik, tüketici güvenine ve nihayetinde tüketici sadakatine katkıda bulunur. Küresel gıda güvenliği endişelerinin başında mikrobiyolojik tehlikeler ve neden oldukları gıda kaynaklı hastalıklar gelmektedir ve bu hastalıklar giderek daha önemli bir toplum sağlığı sorunu olmaktadır.

Gıda güvenliği konusundaki en önemli tehlikelerden biriside, gıda yoluyla bulaşan mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklardır. Bunun yanı sıra kimyasal tehlikeler, gıda kaynaklı hastalıkların önemli bir kaynağı olmaya devam etmektedir.

Gıdalardaki kimyasal kirleticiler, mikotoksinler ve deniz toksinleri gibi doğal toksik maddeleri ya da civa ve kurşun gibi çevresel kirleticileri içermektedir. Gıda katkı maddeleri, mikro besinler, böcek ilaçları ve veteriner ilaçları gıda zincirinde bilinçli olarak kullanılmaktadır.

Gıdalarda bilinçli olarak kullanılan kimyasallar, hangi miktarlarda ve hangi koşullarda kullanıldığı denetlenmediği sürece asla güvenli olmayacaktır.

Gıda üretimi ve gıda tedariğinde risk değerlendirmesi yapılırken, uluslararası kabul görmüş ilkelere dayanmalı ve sağlık yararları, sosyoekonomik faktörler, etik sorunlar ve çevresel hususlar gibi diğer faktörler mutlaka dikkate alınmalıdır.

Gıda kaynaklı hastalıklar sadece sağlık üzerinde değil, aynı zamanda kalkınma üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Gıda ticaretinin küreselleşmesi ve uluslararası gıda standartlarının geliştirilmesi, gelişmekte olan ülkelerde gıda güvenliği konusunda farkındalık yaratmaktadır.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı kapsamında belgelendirme çalışması yapacak işletmelerin hemen kuruluşumuz ile temasa geçmesi gerekmektedir. Yapılacak sözleşmenin arkasından bir çalışma planı yapılacak ve denetçiler işletme tesislerinde denetim çalışmalarını başlatacaklardır.

Gıda güvenliği sertifikasına sahip olmak için başvuru yapmanız ilk adımı oluşturacaktır. Sonrasında bir denetimin arkasından işletmeye gıda güvenliği belgesi verilecek ve gıda maddeleri üzerinde gıda güvenliği etiketinin kullanılmasına izin verilecektir.

Gıda güvenliği ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Belgelendirme