Gıda Güvenliği Belgesi Hangi Firmalar İçindir?

Modern dünyanın gereklilikleri ve artan nüfusun etkisiyle birlikte, devasa miktarlarda ve çok çeşitli yapılarda gıda ve beslenme ürünleri üretilmektedir.

Gıda Güvenliği Belgesi Hangi Firmalar İçindir?

Küresel anlamda çok büyük miktarlardaki gıda ticareti ve üretimi söz konusu olduğundan, gıda üretim süreçleri, gıda lojistiği, gıda kalitesi, gıda hijyeni vb. konular son derece önemli hale gelmiştir.

Özellikle gıda kaynaklı hastalıklar son yılların en önemli konusu olmaktadır. Gıda kaynaklı hastalıkların sağlık ve sosyal yükünü azaltmak için, ülke olarak, risk temelli, sürdürülebilir ve entegre gıda güvenliği sistemlerinin geliştirilmesini savunmak ve desteklemek gerekmektedir.

Doğru bir risk değerlendirmesinin temelini, gıdalardaki kimyasallar ve mikroorganizmalar ve bunların gıda kaynaklı hastalıklarla bağlantıları hakkında toplanacak bilgi oluşturmaktadır. Bu tür değerlendirmeler, uluslararası standartları ve kriterleri belirlemenin ve ulusal gıda yasal düzenlemelerinin temelini oluşturmaktadır.

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), genetik mühendisliği dahil olmak üzere yeni üretim yöntemleri ile üretilen gıdaların üretimine ve güvenli kullanımına yönelik bütüncül bir yaklaşımı teşvik etmektedir. Bu yaklaşım güvenlik hususları, sağlık yararları, çevresel etkiler ve sosyoekonomik sonuçları içeren bir değerlendirme çerçevesi ile desteklenmektedir.

Küçük, orta veya büyük ölçekli üretici farketmeksizin Gıda Güvenliği Sistemi her türlü üretici için uygundur ve kolaylıkla uygulanabilmekedir. Gıda tedarik zinciri içindeki her boydan işletmeler için uygundur.

Bu zincir içinde, gıda üreten firmalar, depolama firmaları, gıda taşıma firmaları, gıda işleyen firmalar, katering firmaları ve ambalaj firmaları gıda güvenliği standardını uygulayabilir, gıda güvenliği belgesi alabilir ve ürünleri üzerine gıda güvenliği etiketini iliştirebilir.

Gıda güvenliği ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Belgelendirme