Gıda Güvenliği Belgesi Nedir?

Gıda güvenliği belgesi, gıda üretimi ve gıda tedarik zinciri süreçlerinde hijyenden ve kaliteden ödün vermeden belirlenen standartlara uygun çalıştığı, çeşitli denetlemeler yapıldıktan sonra doğrulanan işletmelere verilen belgedir.

Gıda Güvenliği Belgesi Nedir?

Gıda güvenliği özellikle insan sağlığı açısından son derece önemli ve hassas bir konudur. Bu nedenle gıda üretim ve tedarik zinciri konusunda çok sayıda gıda güvenliği kriteri mevcuttur.

Gerekli testler ve denetimler yapılmadan gıda üretim prosesisin güvenliği olup olmadığı bilinemez. Gıda güvenliği belgesi, ancak gerekli test ve denetimleri geçerek alınabildiğinden dolayı tüketiciye güven vermektedir.

Aynı zamanda gıda güvenliği belgesi almaya hak kazanmış söz konusu gıda işletmesinin ürünleri ve sistemi, yetkili bir üçüncü kuruluş tarafından denetlenmiş ve ulusal ve uluslararası sektör standartlarına göre kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiş olmaktadır.

Gıda güvenliği belgesi, bir gıda ürününün, piyasa tarafından talep edilen standartlara ve belli güvenlik, kullanıma uygunluk ve değiştirilebilirlik özelliklerine uygun olduğunu kanıtlamaktadır. Bu belge aynı zamanda kalite, çevre veya diğer bir yönetim sistemi standartlarına uygun olduğunu göstermektedir.

Gıda güvenliği sertifikasyonu gönüllü bir sistemdir ve tamamen işletmenin isteği ile düzenlenir. Yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen gıda güvenliği belgesi talep eden işletme, hem ürününün hem üretim süreçlerinin son derece güvenli olduğunu kanıtlar.

Küresel tedarik zinciri boyunca gıda güvenliği standartlarına uyulması büyük bir beklenti haline gelmiştir. Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme programına göre sertifika alan işletmeler, pazarda rekabet avantajı kazanmaktadır.

Gıda güvenliği ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Belgelendirme