Gıda Güvenliği Belgesi

Gıda sektöründe, üretim aşamaları, tedarik zinciri, lojistik, ambalajlama vb. gibi pek çok aşama bulunur ve bu aşamaların herhangi birinde oluşacak olumsuzluk sonucunda doğrudan insan sağlığına tehdit oluşturabilir ve bu nedenle son derece hassas bir yapıya sahiptir.

Gıda Güvenliği Belgesi

Doğrudan insan sağlığını etkileyebilecek bir sektör olan gıda sektöründe yiyecekler üretilirken, işlenirken ve servis edilirken, işletmelere büyük sorumluluklar düşmektedir.

Herhangi bir ihmal, kötü uygulama, çalışan hatası vb. oluşabilecek olumsuzluk, tüketiciler arasında gıda kaynaklı hastalıklara yol açabilir.

Gıda sektöründe bulunan işletmelerin insan sağlığına doğrudan etki edebileceklerinin farkında olmaları ve yüksek düzeyde gıda hijyeni sağlaması çok önemlidir. Gıdanın tüketiciye ulaşma sürecinde oluşabilecek herhangi bir olumsuz durum, hem tüketiciler hem de işletmeler için ciddi sonuçlar doğurmaktadır.

Gıda arzını, her zaman için bilime dayalı ilkelere göre düzenlemek ve izlemek gerekmektedir. Gıda güvenliğinin sağlanması, çiftlikten işleme, dağıtım, depolama, seçme, hazırlama ve tüketime kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir. Kuruluşumuz, gıda tedarikini korumak, gıda kaynaklı hastalıkları önlemek ve tüketiciler dahil olmak üzere tüm gıda işleyicileri bilinçlendirmek için resmi kuruluşlar, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri ile kapsamlı bir işbirliği içindedir.

Her türlü önleme ve uygunlanan ağır yaptırımlara rağmen her yıl binlerce kişi gıda kaynaklı hastalıklardan muzdarip olmakta ve bir kısmı yaşamını kaybetmektedir.

Hem devletler tarafından hem de özel bağımsız kuruluşlar tarafından geliştirilen gıda güvenliği iyileştirmeleri, gıda kaynaklı hastalıkları azaltmanın yanı sıra sayısız ekonomik ve sosyal faydalar da sağlamaktadır.

Gıda sektöründe güvenin simgesi olması için akredite kuruluşumuzun geliştirdiği Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, uluslararası olarak tanınan standartlar çerçevesinde üçüncü taraf sertifikasyon denetimleri gerçekleştirmektedir.

Tüketicinin güvenli gıdaya ulaşımını son derece kolaylaştırmayı amaçlayan Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme programı, gıda tedarikinin güvenliğini arttırırken gıda kaynaklı hastalıkları da azaltmaya çalışmaktadır.

Gıda güvenliği programımız sayesinde gıda tehlikeleri azaltılmakta, gıda güvenliğini artıran gıda işleme teknolojileri iyileştirilmekte, taze meyva ve sebzelerin güvenliği arttırılmakta ve hayvanlarda antibiyotik kullanımına alternatifler geliştirilmektedir.

Gıda güvenliği ve gıda güvenlik belgesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Belgelendirme