Gıda Ürünlerinin Sağlık Sertifikasyonu

Gıda ithalat veya ihracatı yapmak isteyen gıda işletmelerine sağlık sertifikaları verilmesi gerekmektedir. Gıda ürünlerinin sağlık sertifikasyonu yerel ihracatçıların gıda güvenliği gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmak için sağlanır. 

Gıda Ürünlerinin Sağlık Sertifikasyonu

Gelişen lojistik ağıyla beraber gıda ürünleri günümüzde her ülkeye kısa zamanda ve tazeliği koruyarak ulaştırılabiliyor. Teknolojinin bize sağladığı imkanlar sayesinde ülkeler, çeşitli gıda maddelerini denizaşırı pazarlara gönderebilmektedir.

Her türden gıda maddesinin küresel boyuttaki ticaretinden dolayı hergün uluslararası pazarda tonlarca gıda sevkiyatı yapılmaktadır. Gıda ticaretindeki bu hacimsel artış, gıda güvenliği açısından ihracata yönelik gıda maddelerinin niteliksel ve niceliksel durumuna yönelik sağlık ile ilgili çeşitli açılardan sertifikaların düzenlenmesi taleplerinde de artışa yol açmıştır.

Bu sertifikalar normal olarak, bir ülkeden ihraç edilen sevkiyatın, hedeflendiği ülkelerde gıda maddelerinin ithalatını kontrol eden ilgili makamlar tarafından istenmektedir ve böyle bir sağlık sertifikası zorunlu olarak aranmaktadır.

Yetkili ve akredite bir kuruluş tarafından düzenlenen gıda sağlık belgesi, ihracata yönelik bir gıda maddesinin sevkiyatının gıda güvenliği ile ilgili durumunun tüm ayrıntılarını içerir.

Tüketicilerin en temel talepleri gıda kalitesi ve gıda güvenliğidir. Bir gıda ürünün kaliteli, hijyenik ve güvenliği olduğunu  çeşitli sağlık sertifikasyon sistemleri kanıtlamaktadır. Düzenlemeler, başta Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından standartlaştırılmıştır. Sertifikasyon sistemlerinin başlıca amacı, ticareti ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak ve teknolojilerin geliştirilmesi ve transferi için uluslararası kabul görmüş ortak standartlara katkıda bulunmaktır.

Sertifikalar ve akreditasyonlar, işletmelerde uygun şekilde uygulanan, gıda güvenliğini güçlendiren ve tüketiciye kalite taahhüdü veren bir dizi gönüllü protokoldür. Özellikle sağlık sertifikaları, bir gıdanın belli bir şekilde üretildiğini ve belli özelliklere sahip olduğunu kanıtlayan belgelerdir.

Çeşitli ülkeler uyguladıkları ihracat ve ithalat politikalarına göre, her sevkiyatı zorunlu mikrobiyolojik ve başka testlere tabi tutmakta ve ürünlerin, sağlık sertifikası ile birlikte gönderilmesini talep etmektedir. Bu sertifikalar, sevkiyatın akredite bir kuruluş tarafından incelediğini kanıtlamaktadır. Aynı zamanda sevkiyata konu olan hayvansal veya bitkisel gıdaların insan tüketimine uygun olduğunu göstermektedir.

Gıda ürünleri için sağlık sertifikası, gıda ile ilgili yasal düzenlemelere göre üretilmiş gıda sevkiyatının kanıtı niteliğindedir.

Gıda ürünlerinin sağlık sertifikasyonu ile ilgili gerekli tüm hizmetleri sunan kuruluşumuz, bu alanda üretim yapan, depolayan ve dağıtan tüm firmalar için tarafsız, bağımsız ve uluslararası geçerli sertifikalar sağlamaktadır.

Hemen Başvur

Belgelendirme