Güvenli Gıda Sertifikasyonu

Gıda güvenliği, gıda kaynaklı hastalık ve yaralanmaları önlemeye yönelik gıdaların hazırlanması, işlenmesi ve depolanmasındaki rutinleri ifade eder. Gıda ürünleri, çiftlikten fabrikaya ve sofraya, tedarik zinciri boyunca yolculukları sırasında çok sayıda sağlık tehlikesiyle karşılaşabilir.

Güvenli Gıda Sertifikasyonu

Bu riskleri azaltmak ve tüketicilere zarar vermemek için gıda üretim yaşam döngüsünün her aşamasında güvenli gıda işleme uygulamaları ve prosedürleri uygulanmaktadır.

Bilimsel bir disiplin olarak gıda güvenliği, kimya, mikrobiyoloji ve mühendislik dahil olmak üzere çok çeşitli akademik alanlardan yararlanır. Bu farklı düşünce okulları, gıda ürünlerinin tedarik edildiği, üretildiği, hazırlandığı, depolandığı veya satıldığı her yerde gıda işleme güvenliğinin sağlanmasını sağlamak için birleşiyor.

Bu anlamda gıda güvenliği, küresel gıda endüstrisinin her yönünü ilgilendiren hijyen ve hesap verebilirliğe yönelik sistematik bir yaklaşımdır.

Bir gıda güvenliği sertifikası, bir işletmenin gıdayı güvenli bir şekilde işlemek için gereken temel bilgi, deneyim ve becerilere sahip olduğunu gösterir.

Güvenli gıda sertifikası, gıda tedarik zincirindeki ürünlerin, süreçlerin veya sistemlerin kabul edilen gıda güvenliği standartlarını karşıladığının üçüncü taraf, bağımsız ve akredite bir kuruluş tarafından doğrulanmasıdır.

Güvenli gıda sertifikasyonu, uygulanacak testlerin, analizlerin, incelemelerin ve denetimlerin sonuçlarına dayanır. Bu değerlendirme çalışmaları, kabul edilen ulusal ve uluslararası sektör standartlarını esas aldığı için, sertifikasyon, tüketicilere güven vermektedir.

Bir gıda sektörü işletmesinin standartlara uyması için yasal bir gereklilik yoksa, güvenli gıda sertifikası isteğe bağlıdır. Bu durumlarda, işletmeler, pazarda stratejik bir avantaj elde etmek amacı ile belge talep etmektedir. Bu belge, tüketicilere ve pazara, işletmenin ulusal veya uluslararası kabul görmüş bir sistemin gerekliliklerini başarıyla karşıladığını kanıtlamaktadır. Belli bir güvenli gıda programına göre sertifika alan işletmeler, pazarda rekabet avantajı elde etmektedir.

Güvenli gıda sertifikasyonu, gıda tedarik zinciri boyunca iş yapmak için ortak bir gereklilik haline gelmiştir. Küresel gıda sektöründe, gıda yetiştiricilerinin, üreticilerin, işleyicilerin, ithalatçıların, ihracatçıların, distribütörlerin, perakendecilerin ve paketleyicilerin, ürünlerin tüketim için güvenli olmasını sağlamak üzere tasarlanmış gıda standartlarına uyması ve sertifikalandırması beklenmektedir.

Güvenli gıda sertifikasyonu ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Belgelendirme