İkram ve Yemek Hizmetleri (Catering) Sektörü İçin Gıda Güvenliği Belgesi

Büyük hacimde yada küçük ölçekli işletme farketmeksizin sağlanan yemek hizmetleri işi yada diğer bir tanımıyla catering işi, yemeğin iyi olmasının yanı sıra hijyenik ve güvenliği tedarik süreçlerine ahip olmasını gerektirir. 

İkram ve Yemek Hizmetleri (Catering) Sektörü İçin Gıda Güvenliği Belgesi

Gıda tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları, özellikle yüksek riskli gıdalar için önemli olan bir gıda güvenliği sertifikasyon sürecine sahip olmalıdır. Catering sektöründe gıda güvenliğine yönelik riskleri belirlemek ve kontrol altına almak için etkili bir gıda güvenliği yönetim sisteminin uygulanması, son kullanıcıya sunulan gıda maddelerinin tüketilmesinin güvenli olmasını sağlamak için zorunludur.

Catering veya ikram ve yemek hizmetleri sektöründe çok çeşitli sıcak ve soğuk yiyeceklerin işlenmesi ve sunulması oldukça karmaşık bir süreçtir. Yapılan kontrollerin yetersiz kalması ve kötü hijyen koşulları, olumsuz sonuçlar yaratmakta ve gıda hizmeti sağlayan firmaların ve tedarikçilerinin itibarına zarar veren büyük gıda güvenliği problemlerine neden olmaktadır.

Bunun yanı sıra çok farklı tedarikçi firmadan sağlanan bileşenlerin ve hammaddelerin kullanımı, ulusal yasal düzenlemelere uyma zorunluluğu ve teslimat uygulamalarında ve müşteri tercihlerinde sürekli değişen eğilimler birçok gıda güvenliği sorunu ortaya çıkarmaktadır.

Tüm bu karmaşık süreçte yaşanan riskleri ve oluşabilecek olumsuz durumları ortadan kaldırmak için, kuruluşumuz tarafından Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı geliştirilmiştir. En iyi üretim uygulamasını içeren bu program, etkili ve Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) tarafından tanınan bir gıda güvenliği yönetim sistemidir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, yemek hizmeti veya gıda hizmetleri sağlayan firmalar için riski en aza indirmek açısından, gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanmasına ve güvence altına alınmasına katkıda bulunan iyi gıda güvenliği kültürünün geliştirilmesini desteklemektedir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, bir merkezde ya da şubede insan tüketimi için gıda hazırlayan, işleyen, pişiren, depolayan, taşıyan, dağıtan ve servis yapan tüm kuruluşlar için geçerlidir. Örneğin, havayolu, demiryolları ve yolcu gemilerine hizmet edenler dahil ikram firmaları, hastaneler ve sağlık kuruluşları, okullar, restoranlar ve kafeler, oteller, ağırlama ve ziyafet amaçlı yemek hizmetleri sunan firmalar ve yiyecek mağazaları gibi.

İkram ve yemek hizmetleri sektörü yada diğer yaygın tanımıyla catering sektörü için gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Belgelendirme