Kosher Gıda Sertifikasyonu

Kosher gıda Yahudi inancının belirlemiş olduğu bazı kurallara göre elde edilen ve üretilen gıda anlamına gelir. Yaygın inanışın aksine koşer, bir gıdanın Haham tarafından kutsandığı anlamına gelmez.  Helal gıda ile benzer özellikler taşır.

Kosher Gıda Sertifikasyonu

Dini inanışlarına göre beslenme düzeni olan insanlar için, tüketecekleri gıdaların kendi inanışlarına uyup uymadığı konusunda herhangi bir belirsizlik içermemesi gerekmektedir. Farklı inanışlardaki insanlar içn farklı kriterlere göre gıda üretim proseslerinin denetlenip test edilmesi gerekmektedir.

İslam ve Musevilik dinlerinin, gıda üretimi ve tüketiminin çeşitli yönleri için geçerli olan, helal ve koşer (kosher) olmak üzere kendi farklı sertifikasyon yöntemleri bulunmaktadır.

Kosher gıda, helal gıdaya çok benzer şekilde, üretim araçları ve gıdanın kendisi, Yahudi inancının yasalarına ve kurallarına uygun olduğu sürece, bu gıda koşer olarak kabul edilmektedir.

Bazı durumlarda, sertifikasyon sürecine bir Hahamın katılması, Kosher gıda konusundaki soru işaretlerinin giderilmesi, koşer yasalarının karmaşıklığı ve uygun sertifikalandırma için gereken bilgi derinliği yüzünden oldukça faydalı olabilmektedir.

Kosher gıda sertifikasyonu ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Belgelendirme