Perakende ve Toptan Gıda Sektörü İçin Gıda Güvenliği Belgesi

Gıda tedarik zincirinin oldukça  kompleks bir bölümü olan perakende ve toptan gıda sektörü, zincirindeki herhangi küçük hata karşısında, son derece önemli olumsuz durumlara yol açabilmektedir.

Perakende ve Toptan Gıda Sektörü İçin Gıda Güvenliği Belgesi

Gıda ürünleri satışının yanı sıra et, balık veya ekmek ve hamur işi hazırlama gibi mağaza içi faaliyetler, perakende ve toptan satış süreçlerinin karmaşıklığını artırır. Operasyonlardaki bu karmaşıklığın yanı sıra, birçok perakende ve toptan satış organizasyonu, farklı ülkelerde yer alan veya faaliyet gösteren birkaç mağaza ile büyüktür. Gıda güvenliğinin merkezi ve merkezi olmayan süreçlerle sağlanması gerekir ve gıda güvenliğini sağlamak için etkili iletişim kritik öneme sahiptir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) sertifikasyon programı, gıda güvenliği tehlikelerinin kontrol edilmesi, risklerin en aza indirilmesi ve güvenli gıda üretiminin güvence altına alınması için etkili bir gıda güvenliği yönetim sistemi sunmaktadır. Güvenli gıda sağlamadaki güvenilirlik, tüketici güvenine ve sadakatine katkıda bulunmaktadır.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı tüm tedarik zincirinde uygulanabilir. Ayrıca bu sistem, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve diğer risk tabanlı yönetim sistemleri ile kolayca entegre olabilmektedir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) programı, şu sayılanlar gibi yiyecek satan ve hazırlayan tüm perakende ve toptan gıda sektörü firmaları için geçerlidir: süpermarketler ve hipermarketler, küçük marketler, toptan satış mağazaları, kitle veya kulüp mağazaları, departman mağazalarındaki yemek salonları, fırınlar, kasaplar ve benzerleri.

Gıda güvenliği yönetimi uygulamalarının, uygun süreçleri ve koşulları sürdürmek için tasarlanmasına, belgelenmesine, uygulanmasına ve yönetilmesine yönelik çabalarda, firma faaliyetlerinin ve malzemelerin çeşitliliğini kapsama esnekliğine sahiptir.

Perakende ve toptan gıda sektörü için gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Belgelendirme