Pestisit İçermeyen Gıda Sertifikasyonu

Pestisit, zararlı olduğu düşünülen organizmaları kontrol altında tutmak için kullanılır ve hayvanları parazit ve pire gibi canlılardan korumaya yardımcı olur. Pestisit, küflenmiş ve bozulmuş gıdalar sebepli meydana gelebilecek rahatsızlıklara engel olur.

Pestisit İçermeyen Gıda Sertifikasyonu

Pestisit faydalı bir kimyasal bileşen gibi görünse de taşıdığı riskler ve zararlar da bir o kadar fazladır. Çok zehirli bir böcek öldürücü olan DDT (dikloro difenil trikloroethan) 1950'li yıllardan bu yana sıtmaya karşı önemli bir pestisit olsa da DDT pestisitinin kullanımı bazı ülkelerde insanlara da zarar veriyor gerekçesiyle yasaklanmıştır.

DDT her zaman sivsinek ve böceklere karşı etkili bir pestisit görev görmeyebilir. Örneğin 1955 ve 1972 yıllarında Afrika'daki 19 sivsrisinek türünün DDT pestisitine dirençli olduğu tespit edilmiştir.

Pestisitin sinir sistemini olumsuz yönde etkilediği ve kanser gibi önemli hastalıklara sebep olduğu da bilinmektedir.

Çok fazla pestisite maruz kalan kişilerde seviyelerin ölçülmesi, hayvanlar üzerinde test yapılması ve faaliyetlerinde pestisit kullanan kişilerin uzun vadeli sağlıklarının incelenmesi gibi denetimler yapılmalıdır. Neticede bu bilgiler, güvenli maruz kalma sınırlarını belirlemek için bir araya getirilmektedir.

Pestisit kullanımı için güvenlik sınırlarını belirlemek için kullanılan araçlar ve prosedürler konusunda da bazı sorunlar bulunmaktadır. Belirlenen güvenlik limitleri o kadar güvenilir bulunmamaktadır.

Bazı araştırmacılar, düzenleyici kurumların pestisit güvenlik sınırlarını belirlemek için genellikle eksik veya tutarsız verilere güvendiğine dikkat çekmektedir. Düzenleyici kurumların bir kısmı, genelde yanıltıcı olan toksisite düzeylerini belirlemek için, sektör tarafından finanse edilen çalışmalardan sağlanan verilere de güvenmektedir.

Pestisit güvenlik sınırlarına yönelik bir başka sorun da, sentetik ve organik pestisitlerin, zamanla vücutta biriken bakır, kurşun ve çinko gibi ağır metaller içermesidir. Bir araştırmada çiftçilerin kanlarında pestisit kullanımı nedeniyle daha yüksek oranda ağır metal seviyeleri tespit edilmiştir.

Pestisit içermeyen gıda sertifikasyonu ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Belgelendirme