Sızma Zeytinyağı Gıda Güvenliği Sertifikası

Zeytinyağının "sızma" olarak sınıflandırılabilmesi için en saf haliyle olması gerekir. Naturel sızma zeytinyağı ile sade, eski zeytinyağı arasındaki fark, zeytinin tadı ve renginin nihai ürüne dönüşme derecesidir. 

Sızma Zeytinyağı Gıda Güvenliği Sertifikası

Naturel sızma zeytinyağı, normal zeytinyağından daha fazla doğal bitkinin faydalı vitamin ve minerallerini de taşır. Zeytinyağının sözde üst kabuk derecelerine ulaşmadan önce bile, sızma zeytinyağı seçtiğinizde, son derece yüksek kaliteli bir ürün elde edersiniz.

Uluslararası pazarda çok çeşitli tercihleri ​​kapsayan birkaç sızma zeytinyağı seçeneği bulunmaktadır. Sızma zeytinyağında gıda kaynaklı patojenlerin oluşması mümkün değildir. Ancak zeytinyağı üretiminde tüm mikroorganizmaları düşük seviyelerde tutan iyi üretim uygulamaları ve diğer ön koşul programları izlenmelidir.

Zeytinyağı üretim yöntemleri farklıdır. Üretim yöntemlerindeki bu farklılıklar ile, kimyasal ve mikrobiyal özellikleri etkileyen farklı özelliklere sahip yağlar üretilmektedir. Sızma zeytinyağı, asit oranı en fazla yüzde 0,8 olan, en saf zeytinyağıdır. Buna karşılık riviera zeytinyağının asit oranı yüzde 2’nin üzerindedir.

Sızma zeytinyağında doğal olarak oluşan mikroorganizmalarla ilgili analizler kuruluşumuzun ortağı gelişmiş laboratuvarlarda yapılabilmektedir. Genel olarak aerobik ve laktik asit bakterileri, mayalar ve küfler için mikrobiyolojik analizler gerçekleştirmektedir. Mayalar ile genelde hem başlangıçta hem de depolama sırasında sürekli olarak karşılaşılmaktadır. Ancak küflere ara sıra rastlanmakta, bakterilere ise hiçbir zaman rastlanmamaktadır.

Tüm zeytinyağı türleri, esasen aynı yağ asitlerini içermektedir. Ancak triterpen asitler ve alkoller, fenolik asitler ve polifenoller gibi küçük bileşenlerin konsantrasyonları birbirinden farklıdır. Zeytinyağında bulunan başlıca fenolik bileşikler genellikle basit fenollerdir.

Sızma zeytinyağı gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Belgelendirme