Süt ve Süt Ürünleri Sağlık Sertifikasyonu

Sütün nasıl yapıldığı, bir dizi farklı teknolojiye bağlıdır ve hepsi de süreci daha verimli hale getirmek için tasarlanmıştır. 

Süt ve Süt Ürünleri Sağlık Sertifikasyonu

İnekler, ineğin memelerine takılan vakumlu kaplar kullanılarak sağılır. Süt, paslanmaz çelik borulardan büyük soğutmalı fıçılara gönderilir ve daha sonra 5°C veya daha düşük sıcaklıkta depolanır. 48 saat içinde süt tankerlerle pastörize ve homojenize edildiği süt fabrikasına götürülür.

Pastorizasyon tekniğinde, süt 15 saniyeden az olmamak üzere 72°C'ye ısıtılır, ardından zararlı bakteri ve mikroorganizmaları yok etmek için hemen soğutulur. Bu da raf ömrünü uzatır.

Süt ve süt ürünlerinin üretiminde pek çok farklı proses bulunur ve bu aşamaların her biri gerektiği gibi olmadığı sürece olası kontaminasyon risklerine karşı çok açıktır.

Süt, hormonlardan pestisitlere kadar değişen kirleticiler içerir. Süt, doğal olarak bir ineğin vücudunda üretilen hormonları ve büyüme faktörlerini de içerir. Ayrıca, insan yapımı hormonlar, süt üretimini artırmak için yaygın olarak ineklere verilir. İneklere enfeksiyonları tedavi etmek için verilen antibiyotiklerin izleri bazı süt ve süt ürünleri örneklerinde çıkmaktadır.

Pestisitler, poliklorlu bifeniller (PCB’ler) ve dioksinler, sütte bulunan diğer kirletici örnekleridir. Süt ürünleri, beslenme ile alınan toplam dioksinlerin dörtte biri ila yarısına katkıda bulunur. Tüm bu toksinler zamanla vücutta birikme eğilimindedir. Sonunda bu durum, bağışıklık, üreme ve sinir sistemlerine zarar verir. Ayrıca, poliklorlu bifeniller (PCB’ler) ve dioksinler kansere neden olmaktadır.

Gıda güvenliği sistemleri sayesinde, süt ve süt ürünlerinin üretim aşamalarında karşılabileceği tüm olumsuz durumlar çeşitli denetlemelerle önlenebilmektedir. Bunun yanı sıra üretim aşamalarında süt ve ürünlerinin herhangi bir kontaminayona maruz kalıp kalmadığı kapsamlı bir şekilde analiz edilmektedir.

Süt ve süt ürünleri sağlık sertifikasyonu ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Belgelendirme