Gıda Güvenliği Hakkında Merak Edilenler

Gıda kaynaklı hastalıklar, zamanın başlangıcından beri insan sağlığını tehdit etmektedir. Aslında bugün hala kullandığımız pişirme, konserve, sigara ve fermantasyon gibi birçok yemek hazırlama yöntemi, insanları hastalanmaktan korumak için geliştirilmiş ilkel gıda güvenliği önlemleri olarak anlaşılabilir.

Merak Edilenler

Bugün, güvenli yiyecek ve içecek ürünlerini pek çoğumuzun doğal kabul ettiği bir şey haline getiren yüzyıllardır süren bilimsel ve teknolojik ilerlemeden yararlanıyoruz. Ancak bugün bildiğimiz şekliyle gıda güvenliği kavramı ve bu kavramın uygulanmasındaki titizlik, yaşama ve yeme şeklimizdeki değişikliklerle yakından bağlantılı, insanlık tarihinde nispeten yeni bir gelişmedir.

Gıda güvenliği, gıdaların neden olduğu hastalık risklerini azaltacak şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması ve saklanması anlamına gelmektedir. Gıda güvenliği, günlük yaşamın farklı alanlarını kapsayan küresel bir endişe kaynağıdır.

Gıda güvenliği ilkeleri, gıdaların kontamine olmasını ve gıda zehirlenmesine neden olmasını önlemeyi amaçlamak için geliştirilmiştir.

Gıda Güvenliği Sistemine Uymamanın Getirdiği Olumsuzluklar

Gıda güvenliği hem finansal hem de etik açıdan son derece önemlidir. Gıda güvenliği standartlarına uymamanın sonuçları çok çeşitlidir. 

Etkili bir gıda güvenliği protokolünün uygulanmaması, kontamine ürünlerin gıda zincirine girmesine neden olabilir. Kusurlu ürün bir kez keşfedildikten sonra, gıda işletmeleri, ürün geri çağırma maliyetlerini yönetip üstlendikleri için faaliyetlerinde dramatik kesintilere maruz kalırlar.

Gıda güvenliği standartlarının doğru uygulanmamasının sonuçları sadece ekonomik değildir. Gıda güvenliğinin modern insan yaşamı için önemini hafife alınamayacak kadar büyüktür. 

Gıda güvenliği sorunları, dünya çapında 200'den fazla önlenebilir hastalığın önde gelen nedenidir. Her yıl on kişiden biri gıda kaynaklı hastalık veya yaralanmalardan muzdarip olacaktır. Her yıl yaklaşık 420.000 kişi kontamine gıdaların tüketilmesi sonucu ölmektedir ve bu mağdurların dörtte birinden fazlası küçük çocuklardır.

Genel olarak gıdalar, işleme ortamında, çok ciddi sonuçları olan potansiyel gıda riskleri ile karşı karşıyadır.

Küresel Gıda Ticareti

Bugün için gıda ürünleri, dünyada en fazla ticareti yapılan ürünlerdir. Pazarlar küreselleştikçe ve dünya nüfusu artmaya devam ettikçe, küresel gıda tedarik zinciri, ölçek ve karmaşıklık bakımından artmaya devam etmektedir.

Gıdanın seri üretimini ve dağıtımını etkileyen bu gelişmeler yüzünden, gıda güvenliği giderek daha fazla önemsenmektedir.

Bir ülkede gıda ürünleri üretmek ve pazarlamak için, yerel ve uluslararası işletmeler, o ülkenin gıda güvenliğine yönelik yasal düzenlemelerine ve önlemlerine tabidir.

Her ulus, gıda güvenliği düzenlemesi için kendi yasalarını ve uygulama uygulamalarını tanımlar ve oluşturur ve bu düzenlemeler ülkeden ülkeye ve yurt içinde bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. 

Bir gıda ürününü dış pazara getirmek, o ulusun ve bölgesel hükümet yetkililerinin gıda güvenliği ve tüketiciyi koruma yasalarına uyulmasını gerektirir. Gıda Güvenliği Sistemi, yasal düzenlemelere her zaman en güncel şekliyle bağlı kalmanızı sağlar.

Gıda güvenliği sistemi ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Merak Edilenler

Merak Edilenler