Avrupa Birliği Ülkelerinde Gıda Güvenliği Politikaları

AB ülkelerinde, gıda güvenliği konusundaki düzenlemeler oldukça sıkı bir şekilde uygulanmakta ve etkili bir iç pazar sağlanmaya çalışılmaktadır.

Avrupa Birliği Ülkelerinde Gıda Güvenliği Politikaları

Gıdalar çiftlik ve tarlalardan tüketicinin masasına kadar tutarlı, etkin ve yeterli izleme yöntemleri ile yüksek düzeyde gıda güvenliğini sağlama ve hayvan refahını ve bitki sağlığını koruma amaçlamaktadır.

AB ülkelerine yapılacak ihracat ile ilgili olarak, AB dışındaki ülkelerdeki gıda güvenliği ve kalitesi, hayvan sağlığı, hayvan refahı, hayvan beslenmesi ve bitki sağlığı konularında etkili kontrol sistemleri uygulanmakta ve Avrupa Birliği standartlarına uygunluk değerlendirilmektedir.

Gıda güvenliği, hayvan sağlığı, hayvan refahı, hayvan beslenmesi ve bitki sağlığı ile ilgili olarak AB dışındaki ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkiler titizlikle yönetilmektedir.

AB ülkelerindeki yasal düzenlemelere göre, tüketilen gıdanın nasıl üretildiğini, işlendiğini, paketlendiğini, etiketlendiğini ve satıldığını bilme hakkı bulunmaktadır.

Geliştirilen gıda güvenliği politikasının temel amacı, gıda sektöründe insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını sağlamaktır. Gıda güvenliği ile ilgili olarak, gıda zincirinin tüm sektörlerini kapsayan tarladan sofraya entegre bir yaklaşım uygulanmaktadır.

AB ülkelerinde gıda konusunda çok çeşitli politakalar bulunmaktadır ve hayvan sağlığı politikası bunlardan biridir. Hayvan sağlığı politikasının amacı, özellikle gıda üreten hayvanların sağlık durumlarını ve koşullarını iyileştirmek, aynı zamanda hayvan ve hayvan ürünlerinin ithalatını, standartlar ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde kontrol altında tutmaktır.

Avrupa Birliği ülkelerinde gıda güvenliği politikaları ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Merak Edilenler