Belgelendirilmiş Gıda Güvenliği Sistemi’nin Faydaları

Belgelendirilmiş gıda güvenliği sistemi, gıdaların üretimden sofralara gelinceye kadar tüm aşamalarının izlenmesini ve kaydedilmesini sağlayarak riskin en aza indirilmesini sağlamanın en iyi yoludur. 

Belgelendirilmiş Gıda Güvenliği Sistemi’nin Faydaları

Gıda güvenlik sertifikaları tüketici açısından her geçen gün daha çok aranan belgeler olmaktadır. Belli bir gıda güvenliği programına göre sertifika alan işletmeler, pazarda daha güçlü olmakta ve rekabet avantajı kazanmaktadır.

Gıda güvenliği standartları, gıda tedarik zinciri boyunca faaliyet göstermek için ortak bir gereklilik haline gelmiştir. Onaylanmış bir gıda güvenliği sistemi uygulayan işletmeler bundan fazlasıyla yarar görmektedir.

İyi uygulanmış bir gıda güvenliği yönetim sistemi, işletmelerin sürekli olarak belli gereklilikleri karşılayan güvenli ve kaliteli gıda üretmelerine yardımcı olmaktadır.

Bir gıda güvenliği yönetim sistemi, işletmenin gıda güvenliğine yönelik yasal düzenlemelerde yer alan yasal sorumluluklarını yerine getirdiğini ve bunu etkili bir şekilde yaptığını kanıtlamaya yardımcı olmaktadır.

Birçok ülkede yasa düzenlemeler, gıda zehirlenmesi veya gıda kontaminasyonu davalarında bir savunma olarak, etkili uygulanan bir HACCP (Risk Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) planı aramaktadır.

Süreçlere sistematik bir yaklaşım, çalışanların ve diğer paydaşların süreçlere dahil olmalarını ve daha büyük sorunlara dönüşmeden gıda güvenliği endişelerinin farkında olmalarını sağlamaktadır.

Bazı sigorta şirketleri, bir gıda güvenliği sistemi uygulamayan gıda işletmelerini sigortalamamaktadır.

İyi yönetilen bir gıda güvenliği sistemi, maliyetli gıda geri çağırmaları ile işletmelerin kontaminasyon ve atık risklerini azaltmalarına yardımcı olmakta ve uzun vadeli maliyet verimliliği sağlamaktadır.

Küresel yiyecek ve içecek sektörü içinde, gıda üretici firmaların, işleyicilerin, ithalatçı veya ihracatçı firmaların, distribütörlerin, perakendecilerin ve ambalaj firmalarının, ürünlerin tüketim için güvenli olmasını sağlamak üzere tasarlanmış gıda standartlarına uymaları beklenmektedir.

Gıda güvenlik sistemi ve sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Merak Edilenler