Birden Fazla Sertifikalandırmaya İhtiyaç Var mı?

Günümüzde gıda sektöründe oluşan hacimsel büyüklük ve üretimdeki artış, insan sağlığını doğrudan etkileyen bu pazardaki üreticilerin eskisinden çok daha hassas bir biçimde çalışmalarını gerektirmektedir.

Birden Fazla Sertifikalandırmaya İhtiyaç Var mı?

En küçük bir olumsuzlukta sağlık için tehdit oluşturabilecek olan gıda sektörü hiçbir aşamasında hata kabul edilebilecek bir sektör değildir. Buna rağmen gıda konusunda küresel anlamda tek bir standart yoktur.

Her ülke farklı standart ve gereklilikleri şart koşmaktadır, bunun yanı sıra gıda güvenliği konusunda her ülke farklı sistemleri kabul edebilmektedir.

Örneğin Çin’de resmi kuruluşlar kendi standartlarını belirler. Bazen de işletmeler, bir tedarikçi firmadan belli bir programa göre sertifika almalarını istemektedir (BRC - İngiliz Perakendeciler Birliği, HACCP - Risk Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları, SFQ - Güvenli Kaliteli Gıda ya da FSS - Gıda Güvenliği Sistemi gibi).

Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) altındaki gıda güvenliği programlarından birine sertifikalı olmak, işletmelerin genel maliyetlerini ve tekrarlarını azaltmaya yardımcı olacaktır, çünkü bu standartlar dünya çapında hükümetler ve perakendeciler tarafından giderek daha fazla tanınmakta ve kabul edilmektedir. Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) de bu kapsamdadır.

Uluslararası geçerliliği olan ve akredite bir kuruluştan edinilmiş bir sertifika çoğu zaman yeterli olsada, bazı özel durumlarda, yukarıdaki belgelendirme programlarından birine ilave olarak sektöre özel bir sertifikaya sahip olmak, bir işletmeye kendi sektöründe rekabet avantajı sağlayabilir.

Örneğin, sürdürülebilir bir paketleme şirketi, ürünlerinin kontaminasyon veya kurcalamaya karşı güvenli olduğunu göstermek için bu yönde bir sertifika isteyebilir.

Bir işletmenin sertifikalı olup olmaması, ürünlerinin güvenli veya sürdürülebilir olmadığı anlamına gelmez, ancak üçüncü taraf bir kuruluş tarafından doğrulanması, işletmelere ve tüketicilere güven kazandırmaktadır.

Küresel, ulusal veya sektöre özel sertifika almak, bir işletmenin nerede ve kiminle iş yaptığına ve hangi standartların beklendiğine veya gerekli olduğuna bağlıdır. Küresel bir sertifika, farklı sertifika kuruluşları tarafından yinelenen denetim ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Bu aynı zamanda maliyet tasarrufu anlamına gelir.

Bu bakımdan Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) sertifikasyonu önemlidir. Bu belge, bir gıda ürününün, standartlarda ve piyasa tarafından belirlenen taleplerde yer alan güvenlik ve kullanıma uygunluk gerekliliklerine uygun olduğunu kanıtlamaktadır.

Gıda güvenliği sistemi ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Merak Edilenler