Çiftlikten Tüketicinin Masasına Gıda Güvenliği

Gıdanın tüketicinin sofrasına ulaşma serüveni çiftliklerden başlamaktadır. Dolayısıyla çiftlikten sofraya ulaşana kadar her bir aşamada gıda güvenliği katı bir şekilde sağlanmak zorundadır.

Çiftlikten Tüketicinin Masasına Gıda Güvenliği

Gıda güvenliği konusunda pek çok yasal düzenleme vardır. Gıda mevzuatımızın temelini 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu teşkil etmektedir.

5996 sayılı kanun ile gıda ve yemlerin güvenilirliği, insanların sağlığı ve bitki ve hayvan sağlığı ile birlikte hayvan ıslahı ve refahı, tüketici çıkarları ve çevrenin korunması esas alınmıştır.

Gıda güvenliği, gıda maddelerinde ortaya çıkma ihtimali olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik çeşitli zararların önlenmesine ve yok edilmesine yönelik alınan tedbirlerin tamamını ifade etmektedir.

Üretim aşamasından başlayarak, yani çiftlikten yada tarladan başlayarak, gıda maddelerinin tüketicilere ulaşmasına kadar geçen tüm aşamalarda, insan sağlığı için tehlike oluşturmayan ve tüketime uygun gıdaların sağlanması gerekmektedir. Çiftlikten tüketicinin masasına gıda güvenliği bu süreci tanımlamaktadır.

Çiftlikten tüketicinin masasına gıda güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için çeşitli aşamalarda dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla, birincil üretim aşaması, gıda üretimi yapan işyerleri, depolama ve dağıtım, satış yerleri, tüketicilerdir.

Bu sayılanlardan her biri kendi içinde gıda güvenliğine katkı sağlamaktadır. Birincil üretim aşamasında, bitkisel üretimde tavsiye edilen ruhsatlı ilaç, yeterli dozda, uygun ekipmanla ve uygun zamanda kullanılmalıdır. İlaçlama ve hasat arasındaki süreye mutlaka uyulmalıdır. İzlenebilirliğin sağlanması açısından kullanılan ilaçlar, hasat aralıkları ve benzer bilgiler kayıt altına alınmalıdır. Hayvan sağlığı için izin verilen ilaçlar, düzenli, zamanında ve önerilen dozda yapılmalıdır.

Gıda üretimi yapan işletmeler, gıda kodeksine aykırı gıda ve gıda ile temas eden malzeme kullanmamalıdır. İşlenen bir ürünün, gıda ve yem güvenilirliği koşullarına uyup uymadığı değerlendirilmelidir. Gıda işletmecisi, faaliyetlerine yönelik kayıtları güncel tutmak ve istendiğinde sunmak zorundadır.

Gıda sektöründe depolama ve dağıtım yapan işletmeler, ithal edilen, depolanan, nakledilen veya dağıtımı yapılan gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksine uygun olmasından sorumludur. Ayrıca izlenebilirliğin sağlanması için gerekli kayıtları tutmak zorundadır. Riskli ürünlerde dağıtım sırasında soğuk zinciri bozulmamalıdır.

Çiftlikten tüketicinin masasına gıda güvenliği ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Merak Edilenler