Dünya Gıda Güvenliği Günü

Her yıl 7 Haziran’da Dünya Gıda Güvenliği Günü kutlanmaya başlanmıştır. Dünya Gıda Güvenliği Günü, gıda kaynaklı riskleri önlemeye, tespit etmeye ve yönetmeye yardımcı olmak ve gıda güvenliğine, insan sağlığına, ekonomik refaha, tarıma, pazar erişimine, turizme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için dikkat çekmek amacındadır.

Dünya Gıda Güvenliği Günü

Dünya Gıda Güvenliği Günü aktiviteleri eylem odaklı olmakta ve küresel gıda güvenliği bilincini teşvik etmekte ve ve ülkeleri ve karar vericileri, özel sektörü, sivil toplumu, Birleşmiş Milletler kuruluşlarını ve toplumu harekete geçmeye çağırmaktadır.

Gıda güvenliği, beslenme ve gıda güvenliği birbiriyle yakından bağlantılıdır. Güvenli olmayan gıda, özellikle bebekleri, küçük çocukları, yaşlıları ve hastaları etkileyen bir hastalık ve yetersiz beslenme kısır döngüsü yaratır.

Gıda ve beslenme güvenliğine katkıda bulunmanın yanı sıra, güvenli gıda arzı ulusal ekonomileri, ticareti ve turizmi destekleyerek sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eder. Gıda ticaretinin küreselleşmesi, artan dünya nüfusu, iklim değişikliği ve hızla değişen gıda sistemleri gıda güvenliğini etkilemektedir.

Gıda güvenliği ve gıda güvenlik sertifikasyonu ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Merak Edilenler