Gıda Güvenliği ve Herbisit Kullanımı

Herbisit, istenmeyen bitkileri öldürmek için kullanılan bir pestisittir. Seçici herbisitler, istenen mahsulü nispeten zarar görmeden bırakırken belirli hedefleri öldürür.

Gıda Güvenliği ve Herbisit Kullanımı

Bunlardan bazıları, otun büyümesine müdahale ederek hareket eder ve genellikle bitki hormonlarına dayanır. Atık toprağı temizlemek için kullanılan herbisitler seçici değildir ve temas ettikleri tüm bitki materyallerini öldürür.

Juglans (ceviz) cinsi gibi bazı bitkiler doğal herbisitler üretir. Herbisitler, tarımda ve peyzaj çim yönetiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ormancılıkta, mera sistemlerinde ve vahşi yaşam habitatı olarak ayrılan alanların yönetiminde daha küçük miktarlar kullanılır. Herbisitlerin deri döküntülerinden ölüme kadar çeşitli sağlık etkilerine neden olduğu iddia edilmiştir.

Herbisitler ayrıca uzak yüzey sularını kirletmek için yüzey akışı yoluyla da taşınabilir ve dolayısıyla bu yüzey sularının içme için çıkarılması yoluyla başka bir yutma yolu da olabilir.

Bazı herbisitler toprakta hızla ayrışır ve diğer türleri daha uzun çevresel yarı ömürleri olan daha kalıcı özelliklere sahiptir.

Herbisitler, bugün dünyanın her yerinde yabani otları kontrol etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır ve tarladan daha fazla ürünün güvenli ve verimli bir şekilde elde edilmesine imkan tanımaktadır.

Gelişen bitki bilimi, kanola ve benzeri herbisite dayanıklı ürünler geliştirmek için biyoteknolojiyi kullanmaktadır. Çiftçiler bu sayede ürünleri zarar görmeden yabancı otları kontrol etmek için herbisit kullanmakta ve herbisite dayanıklı ürünler yetiştirmektedir. Zararlı otlar yüzünden tarlaların gereksiz sürülmesi, toprakta besin ve su tutulmasına engel olmakta, toprak verimliliğini düşürmekte ve toprak erozyonuna neden olmaktadır. Herbisit kullanımı ile bu olumsuzluklar ortadan kalkmakta ve tarlaları sürmek zorunda kalmadan ürün korunmaktadır.

Örneğin bir herbisit olan glifosa, bitkinin hayatta kalması için gerekli olan amino asitleri sentezlemede yer alan bir enzimi (proteini) bloke etmekte ve büyümesini engellemektedir. Bu herbisitten etkilenen bitki enzimi hayvanlarda ve insanlarda bulunmamaktadır. Bu nedenle teorik olarak insanlar için düşük toksisiteye sahiptir ve hemen hemen dünyanın her yerinde onaylanmıştır.

Bugün karasal yem ve gıda mahsulleri, karasal gıda dışı, yem dışı ve lifli mahsuller dahil olmak üzere birçok alanlarda ve tarım dışı, endüstriyel ve gıda dışı alanlarda, ormanlarda, ağaçlık alanlarda, parklarda ve çim alanlarda yabani ot yönetiminde herbisit kullanılmaktadır.

Gıda güvenliği, herbisit kullanımı ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Merak Edilenler