Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar

Hızla artan nüfusun beslenme ve daha iyi bir hayat sürme isteklerinin karşılanması, sağlıklı beslenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, sürdürülebilir tarım tekniklerinin geliştirilmesi ve dışsatımın artırılması için tarımsal araştırmalar son derece önemlidir.

Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar

Tarımsal araştırma çalışmaları ile, gıdalarda bulunan toksik ve biyolojik risk unsurları kapsamlı olarak ele alınmakta, bu konuda metodolojik çalışmalar yapılmakta, bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve daha hızlı ve kesin yeni analiz yöntemleri oluşturulmaktadır.

Gıda güvenliği ve tarımsal araştırma merkezleri, bu sayılanların yanı sıra tarımsal araştırmalara da destek veren tam donanımlı bir gıda güvenliği araştırma merkezi olarak görev yapmaktadır.

Ulusal güvenlik sistemlerinin önemli bir parçası haline gelen gıda güvenliği ve tarımsal üretim konusun  tüm ülkeler önem vermekte ve geliştirilmesi için kaynak ayırmaktadırlar. Nüfusun artması ile gıda gereksinimlerinin karşılanmasında, tarımsal araştırmaların önemi yadsınamaz.

Yapılan araştırmalara göre önümüzdeki 50 sene içerisinde gıda üretiminin neredeyse iki katına çıkarılması gerekmektedir. Dünya üzerindeki toprak alanını genişletmek mümkün olmadığına göre bu artışın gerçekleşmesi ancak dikey tarım vb. gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması ile mümkün olabilir.

Gelişmiş ülkeler gıda güvenliğini riske sokmadan bazı alanlarda kitlesel üretimden çıkmakta ve bu üretim gelişmekte olan ülkelere kaymaktadır. Gelişmekte olan ülkeler ise daha çok tarımda ileri teknolojiler için yatırım yapmaktadır.

Ancak üretim için gerekli tohum, gübre ve ilaç gibi temel girdiler ağırlıklı olarak çok uluslu büyük firmaların kontrolü altındadır. Bir yandan da gıda güvenliği normları yükselmektedir.

Gıda güvenliği, tarımsal araştırmalar ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Merak Edilenler