Gıda Güvenliğinde Önleyici Kontroller

Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, her ülkenin kendine ait yasaları olsada genellikle bir gıda güvenliği sistemi kurmak ve uygulamak zorundadır.

Gıda Güvenliğinde Önleyici Kontroller

Gıda endüstrisi, insan sağlığını doğrudan etkileyebilecek ürünler üretir. Bir işletme, tehlike ile başa çıkmak için önleyici tedbirler oluşturmadıkça, ihtiyaç duyduğu belirlenen herhangi bir bileşen veya malzeme için riske dayalı önleyici kontroller uygulamak zorundadır.

Gıda maddeleri, söz konusu gıda ile ilişkili tehlikenin ve bu tehlikeyi kontrol edecek firmanın geçmişinin değerlendirilmesinden sonra, işletme tarafından onaylanan tedarikçilerden alınmalıdır. Gıdalar, onaylanmamış tedarikçilerden geçici olarak getiriliyorsa, bunlar kullanılmadan önce doğrulamaya tabi tutulmalıdır.

Bir tesisin sahibi, işletmecisi veya sorumlu temsilcisinin yazılı bir gıda güvenliği planı hazırlamasını ve uygulamasını gerektirir. 

Gıda güvenliği planı şunları içermelidir:

  • Yazılı bir tehlike analizi;
  • Yazılı önleyici kontroller;
  • Önleyici kontrollerin uygulanmasını izlemek için yazılı prosedürler;
  • Yazılı tedarikçi onay ve doğrulama programı;
  • Yazılı düzeltici faaliyet prosedürleri;
  • Yazılı doğrulama prosedürleri; ve
  • Yazılı bir geri çağırma planı.

Yazılı Tehlike Analizi

Gıda güvenliği planı, tesiste üretilen, işlenen, paketlenen veya tutulan her tür gıda için bilinen veya makul olarak öngörülebilir tehlikeleri tanımlayan ve değerlendiren yazılı bir tehlike analizi içermelidir. 

Tehlike tanımlama doğal olarak oluşabilir veya bilmeyerek tanıtılacak, biyolojik kimyasal, fiziksel ve radyolojik tehlikeler göz önüne almalıyız. Tehlike değerlendirme tehlikeler makul oluşma olasılığı olmadığını belirlemek gerekir.

Yazılı Önleyici Kontroller

Gıda güvenliği planı , tanımlanan tehlikelerin önemli ölçüde en aza indirilmesini veya önlenmesini ve tesiste üretilen gıdaların karıştırılmamasını veya yanlış markalanmamasını sağlamak için yazılı önleyici kontroller içermelidir. 

Önleyici kontroller, uygun olduğu şekilde, proses kontrollerini, gıda alerjen kontrollerini, sanitasyon kontrollerini ve diğer kontrolleri içermelidir . Önleyici kontroller, izleme, düzeltici faaliyet ve doğrulama gerekliliklerine tabidir.

Önleyici Kontrollerin Uygulanmasının İzlenmesine İlişkin Yazılı Prosedürler

Gıda güvenliği planı , izleme prosedürlerinin sıklığı da dahil olmak üzere önleyici kontrollerin izlenmesi için yazılı prosedürler içermelidir. 

İzleme, önleyici kontrollerin tutarlı bir şekilde yapılmasını sağlamak için yeterince sık yapılmalıdır. Tüm izlemeler belgelenmelidir.

Gıda güvenliği açısından önleyici kontroller, işletmenin bir gıda tesisi olarak, gıda güvenliği tehlikelerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için atması gereken adımlardır.

Gıda güvenliği sistemi ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Merak Edilenler