Gıda Güvenliğinde Organik Gıdalar

Organik tarım sistemlerinde, organik gıdanın etiketlenmesi yoluyla daha fazla bilgi sağlanması ve çevre üzerindeki daha düşük etkiler nedeniyle, geleneksel tarım sistemlerine kıyasla daha yüksek tarımsal gıda güvenliğine doğru bir eğilim izlenmektedir.

Gıda Güvenliğinde Organik Gıdalar

Bir zamanlar yalnızca sağlıklı gıda mağazalarında bulunan organik gıda, artık çoğu süpermarketlerde düzenli bir hale gelmiştir.

"Organik" kelimesi, çiftçilerin meyve, sebze, tahıl, süt ürünleri ve et gibi tarımsal ürünleri yetiştirme ve işleme biçimini ifade eder. Organik tarım uygulamaları aşağıdaki hedeflere ulaşmak için tasarlanmıştır:

 • Toprak ve su kalitesini artırmak
 • Kirliliği azaltmak
 • Güvenli, sağlıklı hayvancılık habitatları sağlamak
 • Doğal hayvancılık davranışını etkinleştirmek
 • Bir çiftlikte kendi kendini idame ettiren bir kaynak döngüsünü teşvik etmek

Organik tarımda izin verilmeyen malzemeler veya uygulamalar şunları içerir:

 • Toprağa besin eklemek için sentetik gübreler
 • Gübre olarak kanalizasyon çamuru
 • Haşere kontrolü için çoğu sentetik böcek ilacı
 • Yiyecekleri korumak veya hastalık veya zararlıları ortadan kaldırmak için ışınlama
 • Hastalık veya haşere direncini iyileştirmek veya mahsul verimini artırmak için kullanılan genetik mühendisliği
 • Çiftlik hayvanları için antibiyotikler veya büyüme hormonları

Organik mahsul yetiştirme materyalleri veya uygulamaları şunları içerebilir:

 • Toprak kalitesini iyileştirmek için tarlalarda (yeşil gübre), hayvan gübresi veya kompost üzerinde bırakılan bitki atıkları
 • Toprak kalitesini korumak ve zararlı veya hastalık döngülerini kesmek için bitki rotasyonu
 • Arazi parselleri kullanılmadığında erozyonu önleyen ve toprak kalitesini iyileştirmek için toprağı süren bitkileri örtün.
 • Yabani otları kontrol etmek için malç
 • Zararlıları kontrol etmek için yırtıcı böcekler veya böcek tuzakları

Hayvancılık için organik tarım uygulamaları şunları içerir:

 • Sağlıklı yaşam koşulları ve açık havaya erişim
 • Otlatma mevsimi boyunca besi hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının en az yüzde 30'u için mera beslemesi
 • Hayvanlar için organik gıdalar
 • Aşılar

Genelde, organik düzenlemelerin hazırlanmasında ve gıda güvenliğinin değerlendirilmesinde izlenen ihtiyatlılık ilkesi nedeniyle, organik gıdalarda güvenliğin, geleneksel gıdalardan daha yüksek olduğu düşünülmektedir.

Ancak organik tarımın her ne kadar güvenli olduğu dşünülse bile üretim süreci boyunca ve sonrasında gıda güvenliğini tehlikeye atacak birçok durum yaşanması olasıdır.

Gıda güvenlik sistemleri ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Merak Edilenler