Gıda Güvenliğinde Risk Faktörleri

Gıda tedarik zincirlerinin yönetiminde, gelen malzemelerin kalitesi , işleme metodolojisi, depolama koşulları, giden kalite ve çok daha fazlasını içeren kriterler, zincirdeki her bağlantıda belgelenmelidir.

Gıda Güvenliğinde Risk Faktörleri

Bu bilgilerin gıda tedarik zinciri boyunca tüm taraflar arasında senkronize edilmesi ve paylaşılması, parti izlenebilirliği, işbirlikçi koordinasyon ve operasyonların optimizasyonu, ürün tutarlılığı ve kalite yönetimi, mevzuata uygunluk ve nihayetinde müşteri güvenliği ve memnuniyeti için kritik öneme sahiptir.

Gıda zinciri, farklı aşamalar içermekte ve gıda güvenliğini sağlamak için gerçekleştirilen uygulamalar ve prosedürlerden oluşmaktadır. Gıda zincirindeki herbir aşama olumsuz  bir durumda doğrudan insan sağlığını etkileyebilecek potansiyel riskler taşımaktadır.

Günümüzde yanlış yada aşırı kimyasal kullanımına bağlı olarak tarım arazileri tehlike altında kalmaktadır. Bir yandan gıda kaynaklı hastalıklar çoğalırken, bir yandan da tüketicinin bilinç düzeyi yükselmekte ve beslenmede daha doğal ürünler tercih etmektedir.

Ancak üretim sürecinde güven unsuruna zarar veren olayların yansıması, gıda güvenliği kavramını öne çıkarmıştır. Tarladan tüketicinin masasına kadar olan süreçlerde gıda güvenliğinin yeterince sağlanamaması yüzünden gıdalar zararlı hale gelmekte ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Gün geçtikçe gıda güvenliğinde risk faktörleri artmaktadır.

Gıda güvenliği her detayında insan sağlığını ve sürüdürülebiliriliği doğrudan etkilediği için oldukça karmaşık bir konu olmasının yanı sıra genel olarak, gıdalarda ortaya çıkan fiziksel, kimyasal ve biyolojik zararların yok edilmesi için alınan tedbirler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Kontrolsüz gıda üretimi, çevresel kirlenme, yasal düzenleme ve uygulama eksikliği, gıdanın son kullanma süresini arttırmak için yapılan uygulamar, gıda güvenliğine yönelik en büyük risk faktörleridir.

Tüm bunların yanında, gıdalardaki mikrobiyolojik tehlikeler, biyotoksinler, kimyasal bulaşmalar, mikotoksinler ve gıda katkı maddeleri, çoğu zaman izin verilen miktarların ötesine geçmektedir ve insan sağlığı için zararlı olmaktadır.

Gıda güvenliğinde risk faktörleri ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Merak Edilenler