Gıda Güvenliğinde Risk Faktörü

Gıdaların hasat edilmesi, işlenmesi, taşınması, hazırlanması, depolanması ve servis edilmesi sırasında herhangi bir zamanda gıda arzına girebilecek üç büyük tehlike vardır. Bu tehlikeler mikrobiyolojik, kimyasal veya fiziksel olabilir.

Gıda Güvenliğinde Risk Faktörü

Gıda maddelerinde bulunması muhtemel fiziksel, kimyasal ve biyolojik çeşitli zararların yok edilmesi için alınan önlemlerin tamamı gıda güvenliği sisteminin oluşturan ana unsurlardır.

Güvenli gıda, amaçlandığı şekilde hazırlandığı zaman, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri bakımından tüketime uygun ve besin değerini kaybetmemiş gıda maddeleridir.

Mikrobiyolojik tehlike, yiyeceklerin havada, yiyeceklerde, suda, toprakta, hayvanlarda ve insan vücudunda bulunan mikroorganizmalar tarafından kontamine olması durumunda ortaya çıkar. Birçok mikroorganizma yaşamın kendisi için yararlı ve gereklidir. Ancak uygun koşullar sağlandığında bazı mikroorganizmalar gıda kaynaklı bir hastalığa neden olabilir. Gıda kaynaklı hastalıklarla yaygın olarak ilişkilendirilen mikroorganizmalar arasında bakteriler, virüsler ve parazitler bulunur.

Kimyasal tehlikeler hasat, depolama, hazırlama ve servis sırasında herhangi bir noktada ortaya çıkabilir. Haşere kontrolü veya gıda ile temas eden yüzeylerin ve gıda hazırlama ekipmanlarının temizlenmesi ve sanitize edilmesi için kullanılan toksik kimyasallar gıda ile temas ettiğinde, gıda bu kimyasallar tarafından kontamine olabilir.

Fiziksel tehlikeler genellikle kazara kontaminasyondan ve/veya kötü gıda işleme uygulamalarından kaynaklanır. Örnekler arasında cam şeritleri, insan saçı, tırnaklar, takma tırnaklar, oje, mücevher parçaları, aşınmış veya yontulmuş mutfak eşyaları ve kaplardan metal parçalar, kir, taşlar, fırfırlı kürdanlar sayılabilir.

Gıda güvenliğinde risk faktörleri ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Merak Edilenler