Gıda Güvenliğine Risk Temelli Yaklaşım

Gıda güvenliğinde risk temelli yaklaşımın amacı, potansiyel sorunları daha onlar oluşmadan çözümleyebilmektir.

Gıda Güvenliğine Risk Temelli Yaklaşım

Gıda güvenliği hepimizi etkiler ve günlük hayatımızda doğal olarak sağlığımızı riske atan gıdalardan kaçınmak isteriz. Neyin güvenli olduğunu ve neyin olmadığını kim değerlendirir? Kararlar neye göre verilir? Risk değerlendirme süreçlerine daha yakından bakılarak bir açıklama bulunabilmektedir.

Bir gıda veya bileşenin risk değerlendirmesi, tehlike tanımlama ve karakterizasyonunu, maruz kalma değerlendirmesini ve risk karakterizasyonunu içerir. 

Bu, bu gıda veya bileşenin zarar görmesini önlemek için herhangi bir yasal önlemin alınması gerekip gerekmediğine dair bir karara yol açar. Bunun için yanlış gidebilecek olası sorunlar, bu sorunların gerçekleşme olasılıkları ve eğer gerçekleşirlerse ne gibi sonuçlar oluşturabilecekleri üzerine analizler yapılır.

Bunlar analiz edildikten sonra riskin en yüksek olabileceği noktalar belirlenerek önceliğe alınır. En etkili şekilde sorunun çözülmesi planlanır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapmak için hem tehlikelerin hem de risklerin incelenmesini önermektedir. Tehlike ve risk , sıklıkla yanlış olarak birbirinin yerine kullanılan terimlerdir, ancak aslında aynı değildirler.

Bir tehlike örneğin bir yıldırım, zarar verebilecek potansiyele sahip bir şeydir. Bir risk ise duruma bağlı olarak zarar verebilecek birşeydir. Örneğin, bir fırtına sırasında içerideyseniz, zarar verme riski düşüktür. Açık havadaysanız, risk daha fazladır.

Dolayısıyla risk temelli yaklaşım potansiyel sorunlar için önceden tedbirler alarak, olası bir olumsuz durumu en az hasarlar atlatabilmenizi sağlar.

Gıda güvenlik sistemleri ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Merak Edilenler