Gıda Güvenliğini Sistematik Bir Yaklaşımla Yönetmek

Gıda güvenliği, gıda kaynaklı hastalıkları önleyecek şekilde gıdaların işlenmesini, hazırlanmasını ve depolanmasını tanımlayan bilimsel bir disiplindir. 

Gıda Güvenliğini Sistematik Bir Yaklaşımla Yönetmek

Bu, potansiyel olarak ciddi sağlık tehlikelerinden kaçınmak için izlenmesi gereken bir dizi rutini içerir ve öncelikle gıda kaynağındaki mikroorganizmaların kontrol edilmesi ve uygun hammaddelerin seçilmesi ile sağlanır.

Gıda güvenliğini sağlamak için ilk adımdan başlayarak tüm aşamaların sistematik olarak izlenmesi gerekmektedir. Mikrobiyolojik spesifikasyonlardan proses kriterlerine, performans kriterlerine, ürün kriterlerine ve performans standartlarına kadar çeşitli kriterlerin oluşturulması ve uygulanması, hammaddelerin, bileşenlerin ve ürünlerin kabul edilebilirliğini tanımlamak için faydalı olmaktadır.

Artık tüm gıda güvenlik sistemlerinde bulunan temel kriterler, üretimden tüketime kadar gıda sistemi genelinde gıda güvenliği kontrol önlemlerinin yeterliliğinin değerlendirilmesinde faydalı olmaktadır.

Gıda güvenliği, yerel ve uluslararası gıda güvenliği direktiflerinin sağladığı yönergeler izlenerek, gıdanın işlenmesinde yer alan gıda kuruluşları tarafından sağlanabilir.

Bu direktifler, gıda üretiminde gıda güvenliğini sağlamak için gıda işleme işletmelerinde gıda güvenliği programları için kılavuzlar sağlar. 

Sistematik bir yaklaşım benimseyen bir gıda güvenlik programına, uygun laboratuvar gıda testi kayıtlarını, kalite kontrol kayıtlarını, gıda işleme tesislerinin denetimi ve teftişini ve Sanitasyon Standart İşletim Prosedürlerinin (SSOP), İyi üretim uygulamalarının (GMP) ve Çevre Yönetiminin izlenmesi ve değerlendirilmesi için gereklilikler dahildir. 

Gıda güvenliği sistemi ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Merak Edilenler