Gıda Sektöründe Riskler Nasıl Yönetilir?

Tüketiciler gıda tedarikinden besleyici, sağlıklı, saf ve güvenli gıda edinmeyi, ayrıca bol olmasını, geniş seçenekler sunmasını ve makul bir değerde olmasını beklerler. 

Gıda Sektöründe Riskler Nasıl Yönetilir?

Son yıllarda tüketiciler gıda güvenliğine daha fazla önem vermekte ve gıdaların kanser veya kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara katkıda bulunmamasını beklemektedir. Aslında, son bilimsel kanıtlar, bazı diyet türlerinin kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Tarımın potansiyel olumsuz çevresel etkisi ve bazı durumlarda hayvan refahına yönelik endişeler de güncel tüketici sorunlarıdır.

Gıda üreticileri tüketicilerin tüm bu beklentilerini karşılamaklar yükümlü olmalarının yanı sıra aynı zamanda buna paralel olarak uyumlu bir risk yönetimi stratejisi oluşturarak faaliyetlerini daha etkin hale getirmek zorundadır.

Gıda güvenliği sistemlerinin amacı sorunları henüz onlar oluşmadan çözmektir. Bunu yapmak, işletmenin sorunsuz çalışmasını sağlayacak ve problemlerin maliyet yaratmasını önleyecektir.

Gıda güvenliğinde en fazla risk gıda tedarik zincirinde oluşmaktadır bu nedenle tedarik zinciri riski önceliklidir ve doğru yönetilmelidir. Örneğin hava durumu, çevresel sorunlar ve bunun gibi doğa olayları gıda sektörünü doğrudan etkileyebilir. Ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilmemesi ve bozulmalar yaşanması, kaçınılması gereken önemli bir risktir.

Gıda güvenliği planlarının büyük bir kısmı salgınların önlenmesine yöneliktir. Gıda ürünlerinin antimikrobiyal testleri felaketleri önleyebilir. Bakteriler gelişmiş laboratuvarların araması gereken belli özelliklere sahiptir. En yaygın olanların başında staphylococcus, escherichia coli, listeria ve salmonella gelmektedir. Kontaminasyonu önlemek için, her bir spesifik patojen için ayrıntılı testlerin yapılması gerekmektedir.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mutlaka bir gıda güvenliği planı oluşturmaları ve uygulamaları gerekmektedir. Bunu sağlayacak olan ise işletmede Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) uygulamaktır.

Gıda güvenlik sistemi ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Merak Edilenler