Gıda Zinciri Nedir?

Halk arasında "tarladan sofraya" olarak bilinen gıda tedarik zincirleri, gıda maddelerinin (yani hammaddelerin) tüketiciye hazır gıda ürünlerine dönüştürülmesiyle ilgili tüm faaliyetleri - tedarikten işlemeye, işlemeye, dağıtıma ve satışa kadar olan tüm kısımlarını kapsar.

Gıda Zinciri Nedir?

Elbette gıdaların tüketici sofralarında ulaşmasına kadar geçirdiği bu uzun süreçte pekçok güvenlik riski oluşabilmektedir.

Gıda güvenliği, gıdalarda karşılaşılan ancak istenmeyen, fiziksel, kimyasal veya biyolojik çeşitli zararların ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin tamamıdır. Güvenli gıda ise, tarladan toplanmasından tüketicinin önüne gelinceye kadar geçen sürede fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskler taşımayan gıdadır.

Gıdanın tedarik zinciri, hammadde girişinden başlayarak bitmiş ürünün tüketime sunulmasına kadar olan sürecin tamamını ifade etmektedir.

Gıda tedarik zincirinde oluşabilecek en ufak bir olumsuz durum doğrudan insan sağlığını etkileyebilecek büyük bir soruna yol açabilir.

Gıda tedarik zincirindeki her bir aşama, hammaddenin sağlandığı toprağın kalitesi, sulamada kullanılan suyun temizliği, doğru ilaçlama yapılması gibi faktörler ürün kalitesini ve güvenliğini doğrudan etkilemektedir.

Böyle olunca gıda otoriteleri, bu çerçevede gerçekleştirilen tüm faaliyetleri çiftlikten tüketicinin masasına gıda güvenliği olarak yapılandırmaktadır.

Bir gıda zincirinde yer alan işletmeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Depolama ve ithalat ihracat gibi gıda dağıtımı yapan firmalar
  • Marketler, süpermarketler ve bakkallar gibi gıda perakendeciliği yapan firmalar
  • Toplu yemek hizmetleri (katring hizmetleri) sunan firmalar
  • Restoran, kantin, büfe, hastane ve okul gibi ev dışı tüketim işletmeleri
  • Gübre, tarım ilaçları, hayvan yemi ve veteriner ilaçları gibi tarımsal girdileri tedarikeden firmalar
  • Çiftçiler, balıkçılar, balık yetiştiricileri ve avcılar gibi birincil üreticiler
  • Sağım merkezleri, kesimhaneler, tahıl değirmenleri ve depolar gibi gıda işleme tesisleri

Gıda zinciri ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Merak Edilenler