Gıdalardaki Tehlikeler ve Risk Analizleri

Gıda kaynaklı hastalıklar veya gıda zehirlenmesi, gıda üretim ve zincirindeki bir olumsuzluktan ve gıda bozulmalarından oluşur.

Gıdalardaki Tehlikeler ve Risk Analizleri

Gıda kaynaklı hastalıklara kontamine gıdalar, patojen bakteriler, virüsler veya gıda maddelerini kontamine eden parazitler neden olabilir.

Gıda güvenliği sistemi, tüm kilit aşamalarının izlenmesini ve kaydedilmesini sağlayarak riskin en aza indirilmesini sağlamanın en iyi yoludur.

Gıda güvenlik sisteminin sağladığı uygulamalar olan güvenli saklama, sıcaklık kontrolünün etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak için minimum hazırlık süresi ve iyi pişirme kayıtları (yiyeceklerinizin çekirdek sıcaklıklara ulaşmasını sağlamak) bu bakterilerin oluşturduğu riski azaltmaya yardımcı olacaktır.

Gıda sektörü için risk analizi, gıdaların güvenliğini tehlikeye sokan risklerin tespit edilmesi ve bu risklerin azaltılması için tasarlanan planlı yaklaşımdır. Gıdalarda ortaya çıkması muhtemel tehlikelerin büyüklüğüne ve olasılık seviyesine risk denmektedir. Bu riskler kontrol altına alınmadığı taktirde, sonuçlarının göstermiş olduğu ciddiyet ise riskin şiddetini göstermektedir.

Riskler değerlendirilirken risk ve şiddeti birlikte ele alınmak zorundadır. Ancak bu şekilde tehlikenin önemi ve hangi sonuçlara yol açabileceğı tahmin edilmektedir. Bir gıda güvenliği riskini önlemek veya etkilerini kabul edilebilir seviyeye indirmek için zamanında önlem almak gerekmektedir.

Örneğin, zaman ve sıcaklığın kötüye kullanılması, yiyeceklerin uygun olmayan şekilde pişirilmesi, tutulması, soğutulması ve yeniden ısıtılması nedeniyle patojenlerin büyümesine neden olur.

Pişmiş ve pişmemiş yiyecekleri, özellikle çiğ et veya balığı karıştırdığınızda çapraz bulaşma meydana gelebilir.

Gıda güvenliğini etkileyen tehlikeler, biyolojik, kimyasal, fiziksel bulaşmalardan ve üretim sırasındaki bazı hatalı uygulamalardan kaynaklanmaktadır.

Gıdalardaki tehlikeler, gıdalarda risk analizleri ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Merak Edilenler