İşletmeler İçin Gıda Güvenliği

Endüstriyel işlemlerle üretilen gıdalar tüketicilerinin sağlık ve güvenliğini sağladığı için işletmelerin gıda güvenliğine uygun davranması son derece önemlidir.

İşletmeler İçin Gıda Güvenliği

Bir gıda işletmesinde gıda güvenliği prosedürlerinin ve programlarının eksikliği, kuruluşun finansal geliri ve geleceği üzerinde etkili olabilir.

Dünya genelinde yapılan istatistikler ve araştırmalar, bir gıda güvenliği programı oluşturamayan gıda işletmelerinin, aşağıdaki olumsuz sonuçlara uğrayabileceğine dair projeksiyon sunar;

  • Ürün tüketimi nedeniyle rapor edilen hastalık vakaları nedeniyle gıda ürününün geri çağrılması.
  • Satış kaybı ve/veya ürün geri çağırma nedeniyle gelir kaybı.
  • Ürüne olan tüketici güveninin azalması satışların azalmasına neden olur.
  • Tüketiciler tarafından açılan ve büyük miktarda gelir elde eden davalar.
  • Kötü işleme standartları nedeniyle zorunlu kapatma.
  • Satış gelirindeki düşüş nedeniyle iflas.

Gıda güvenliğinde tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları uygulaması, gıda maddelerini tüketmenin her zaman güvenli olmasını sağlamanın uluslararası bir yöntemidir.

Gıda tehlikelerini belirlemeyi ve bunları ortadan kaldırmak veya kontrol altında tutmak yapılması gerekenlere karar vermeyi içermektedir.

Gıda güvenlik tehditleri, mikrobiyolojik (zararlı bakterileri içerir), kimyasal (kimyasal kontaminasyonu içerir) ve fiziksel (yiyeceklere giren nesneleri içerir) olmak üzere üç temel kategoride incelenebilmektedir.

Gıda güvenliği için öncelikle işletmede ne yapıldığına, neyin yanlış gidebileceğine ve gıda güvenliği açısından ne gibi riskler olduğuna yakından bakmak oldukça önemlidir.

Herhangi bir kritik kontrol noktada, işletmenin bu risklerin ortadan kaldırılmasını veya güvenli seviyelere indirilmesini sağlamak için odaklanması gereken alanları belirlemek gerekmektedir.

Olumsuz br senaryo gerçekleştiğinde ne yapılması gerektiği planmış olmalıdır ve prosedürlerin takip edildiğinden ve çalıştığından emin olmak gerekir.

Bir gıda tehlikesi, gıdaları güvensiz veya yemeye uygun olmayan duruma getirebilir. İşletmedeki bu tehlikelerin ne zaman mevcut olabileceğini belirlemek önemlidir. Bu şekilde, bu tehlikeler ortadan kaldırılabilir veya güvenli seviyelere indirilebilir.

Bu bakımdan yukarıda açıklanan ilkelere dayanan bir Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) kurmak ve yönetmek önemli olmaktadır. Bu aynı zamanda işletmelerin yasal gereklilikleri de yerine getirmelerini sağlamaktadır.

Gıda güvenliği sistemi ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Merak Edilenler