Sürdürülebilir Kalite ve Gıda Güvenliği

Gıdanın sürdürülebilir bir kaynaktan geldiğinin doğrulanması ve tüm süreçlerde gıda güvenliğinin tehlikeye atılmadığının kanıtlanabilmesi hem ticari açıdan hem de tüketici açısından önemlidir.

Sürdürülebilir Kalite ve Gıda Güvenliği

Tüketiciler gıda güvenliği konularında her geçen gün bilinçlenmekte ve bu doğrultuda tercihler yapmaktalar. Gıda güvenliğine önem veren birçok tüketici, hayvan refahı, kırsal ekonomiler ve çevresel sürdürülebilirlik konularında da endişe duymaktadır.

Bunun neticesinde birçok medya kuruluşu, gıdaların nasıl üretildiğine öncelik veren gıda güvenliğindeki büyüyen bir eğilime dikkat çekmeye başlamıştır.

Artan nüfus etkisiyle birlikte yüksek hacimdeki gıda üretimi eskisi gibi basit ve doğal yollarla yapılamamaktadır. Üründeki verim kaliteden daha öncelikli haline gelmiştir. 

Günümüde gıda üretimi, dünyadaki her ülkenin ekonomisine, çevresine ve sosyal dokusuna dokunan karmaşık bir konudur. Sürdürülebilirlik açısından bakıldığı zaman gıda güvenliği, sosyal sorunları ve çevresel sorunları birbirine bağlayan ve her alanda olumlu bir değişim yapmak için bir temel oluşturan bir bileşendir.

Gıda üretimdeki en önemli hususlardan biride sürdürülebilir üretim yapılabilmesidir. Birkaç hasattan sonra verimsiz hale gelen tarlalar, bir kaç yıl sonra verimsiz hale gelen bitki ve ağaçlar bu durumun ne kadar önemli olduğunun canlı kanıtlarıdır.

Tüketicilerin ve sivil toplum kuruluşlarının çabaları, gelişmiş ülkelerdeki resmi kuruluşlara ve işletmelere, gıda tedarik zincirindeki standartları ve düzenlemeleri genişletme ve uygulama konusunda baskı yapmaktadır.

Gıda tedarik zincirini güçlendirmeye yönelik girişimler, gelişmiş ekonomiler tarafından başlatılsa da, gıda güvenliği endişeleri gelişmekte olan ülkelerde bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu da dünyanın her yerindeki insanların, kronik hastalıklara ve mikrobiyal patojenler, parazitler ve böcek ilacı artıkları gibi gıda kirleticilerine karşı bağışıklığını riske sokmaktadır.

Devletlerin gıda politikaları çoğu zaman tek başına yeterli değildir bu nedenle gıda güvenlik sistemlerinin yaygın olarak kullanılması sürdürülebilirlik açısından son derece önem taşımaktadır.

Sürdürülebilir kalite, gıda güvenliği ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Merak Edilenler