Türk Gıda Mevzuatı

Gıda güvenliği konusu toplum sağlığını doğrudan etkileyen ve gerekli denetimler doğru bir şekilde uygulanmadığı takdirde son derece ciddi sonuçlar oluşturabiliecek bir konudur.

Türk Gıda Mevzuatı

Bu nedenle tüm ülkelerin genel olarak benzer olsada farklı goda güvenliği politikaları vardır. ncak bu politikalar çerçevesinde uyulması gereken kuralların uygulanmaması her ne kadar ağır yaptırımlara neden olsada gerçekleşmekte ve bu nedenle çok ciddi gıda güvenlik riskleriyle karşılaşılmaktadır.

Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan bazı önemli gıda krizleri, yasal düzenlemelerde gıda güvenliği konusunda köklü değişikliklerin yapılmasında neden olmuştur. Ülkemiz de Avrupa Birliği ile uyum sürecinde gıda konusundaki yasal düzenlemeleri yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda olmak üzere 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu yayınlanmıştır. Bu yasa ile hem birçok yeni kavram, hem de risk analizi, yasal düzenlemelerimizde yerini almıştır.

Risk analizleri, gıda ve yem güvenilirliğinin sağlanması, tüketici sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı ile bitki sağlığı konularında bilimsel esaslara dayanmaktadır. Risk analizi, gıda ile ilişkili olası kimyasal, biyolojik veya fiziksel tehlikeler hakkında bilimsel verilerin sistematik ve şeffaf bir şekilde toplanması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesini gerektirmektedir.

Gıda kontrollerinin yapılması hem tüketicilerin sağlığını korumak açısından hem de ekonomik açıdan bir kamu görevidir. Üretici firmaların gıda kalitesini önceden güvence altına almak için uyguladıkları kontroller, resmi gıda kontrolü dışındadır. Tüketicilerin sağlıklarının korunması, gıda güvenliğini sağlamaya yöneliktir.

Kapsamlı bir gıda kodeksi ve etkili bir gıda denetimi tüketicinin korunması için son derece kritik iki önlemdir. Gıda kodeksi, gıda ile ilgili yasal düzenlemeler grubudur. Gıda kodeksi ile amaçlanan, gıdaların tanımlanması ve özelliklerinin belirlenmesidir.

Gıda kontrolü ise, gıda işletmelerinin faaliyetlerinin gıda kodeksine uygun olup olmadığının belirlenmesidir. Gıda kodeksi ve gıda kontrolü ile ilgili yetkiler, düzenlemeler ve uygulamaların dayanağı, gıdalara yönelik çıkarılan yasalardır. Bu yasal düzenlemelerin temelini ise yukarıda sözü edilen 5996 sayılı Gıda Kanunu teşkil etmektedir.

Türk gıda mevzuatı ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Hemen Başvur

Merak Edilenler