Gıda Güvenliği Sistemi (FSS)

Gıda güvenliği, gıdanın kullanım amacına göre hazırlandığında veya yenildiğinde tüketiciye zarar vermeyeceğinin güvencesini ifade eder.

Gıda Güvenliği

İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren bir konu olan gıda güvenliği, gıda kaynaklı hastalık ve yaralanmaları önlemeye yönelik gıdaların hazırlanması, işlenmesi ve depolanmasındaki rutinleri ifade eder. 

Günümüzde gıda ürünleri sofralarımıza gelene kadar onlarca aşamadan geçmektedir ve bu ürünler tüm bu süreç boyunca çok sayıda sağlık tehlikesiyle karşılaşabilirler. 

Gıdaların karşılaşabileceği bu riskleri azaltmak ve tüketicilere zarar vermemek için gıda üretim yaşam döngüsünün her aşamasında güvenli gıda işleme uygulamaları ve prosedürleri uygulanmaktadır.

Bilimsel bir disiplin olarak gıda güvenliği, kimya, mikrobiyoloji ve mühendislik dahil olmak üzere çok çeşitli akademik alanlardan yararlanır. Bu farklı düşünce sistemleri, gıda ürünlerinin tedarik edildiği, üretildiği, hazırlandığı, depolandığı veya satıldığı her yerde gıda işleme güvenliğinin sağlanmasını sağlamak için birleşmektedir. 

Bu anlamda gıda güvenliği, küresel gıda endüstrisinin her yönünü ilgilendiren, hijyen ve hesap verebilirliğe yönelik sistematik bir yaklaşımdır.

Çiftliklerden fabrikalara, sonrasında tüketicinin sofrasına kadar gıda ürünleri, tedarik zinciri boyunca yaptıkları yolculuk sırasında çeşitli sağlık tehlikeleri ile karşı karşıyadır.

Bu riskleri önlemek ve tüketicilerin zarar görmemesini sağlamak için gıda üretim yaşam döngüsünün her aşamasında güvenli gıda işleme kriterlerini uygulamak gerekmektedir.

Gıda ürünleri, dünyanın en çok ticareti yapılan malları arasındadır. Pazarlar her geçen yıl giderek daha fazla küreselleştikçe ve dünya nüfusu artmaya devam ettikçe, küresel gıda tedarik zinciri yalnızca ölçek ve karmaşıklık bakımından artmaya devam edecektir. 

Gıdanın seri üretimini ve dağıtımını etkileyen bu mega trendler nedeniyle, gıda güvenliğine uygunluk hiç bu kadar önemli olmamıştır.

Her ulus, gıda güvenliği düzenlemesi için kendi yasalarını ve uygulama uygulamalarını tanımlar ve oluşturur ve bu düzenlemeler ülkeden ülkeye ve yurt içinde bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. 

Bir gıda ürününü dış pazara getirmek, o ulusun ve bölgesel hükümet yetkililerinin gıda güvenliği ve tüketiciyi koruma yasalarına uyulmasını gerektirir.

Genel olarak konuşursak, uluslararası gıda güvenliği standartları, yabancı devlet düzenleyicilerinden onay alma sürecini basitleştirerek, büyük pazarlarda gıda güvenliği yasalarına uyumu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.  

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS, Food Safety Standards), uluslararası itibarı olan tam kapsamlı bir gıda güvenlik yönetimi programıdır.

Gıda güvenliği ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Gıda Güvenliği