Avrupa Birliğinde Gıda Güvenliği Kontrolleri

Son yıllarda yüksek profilli gıda korkuları, tüketicinin gıda ürünlerinin güvenliğine olan güvenini sarstı ve tüm dünyada bu konularda çok ciddi yatırım beklentileri oluştu.

Avrupa Birliğinde Gıda Güvenliği Kontrolleri

AB'de bu gıda korkuları, tarladan sofraya gıda tedarik zincirine olan güveni yeniden tesis etmek için gıda güvenliği mevzuatının ve altyapısının oluşturulmasında ana itici güçtü.

Avrupa Birliği genelinde tedarik zincirindeki hem mikrobiyolojik hem de kimyasal tehlikeleri kontrol etmeyi ve böylece tüketicilerin sağlığına yönelik riski en aza indirmeyi amaçlayan gıda güvenliği kontrolleri, sistemleri ve mevzuatı uygulamaya konmuştur.

AB, gıdanın izlenebilirliğinin üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında oluşturulmasını sağlayan kapsamlı bir gıda güvenliği stratejisi oluşturmuştur. 

Yüksek standartlar, AB içinde üretilen gıdalara ve gıda ithalatına uygulanır. AB gıda stratejisinin üç temel unsuru vardır ve bunlar; gıda güvenliği mevzuatı, kararların dayandırılacağı sağlam bilimsel tavsiyeler ve uygulama ve kontroldür.

AB 'deki gıda güvenliği mevzuatı kapsamlıdır ve gıda ve hayvan yemlerini kapsar ve gıda hijyenine kadar uzanır ve tüm AB ülkelerinde aynı yüksek standartları uygular.

Tüm gıda ve yemler için genel kurallar, pestisitlerin, gıda takviyelerinin, renklendiricilerin, antibiyotiklerin veya hormonların kullanımı gibi belirli tüketici korumasının gerekli olduğu alanlarda özel önlemlerle desteklenir.

Gıdalara vitamin, mineral ve benzeri maddelerin eklenmesi için geçerli olan belirli standartlar vardır. Mevzuat, plastik ambalaj gibi gıda maddeleriyle temas eden ürünleri de kapsamaktadır.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS), tüm Avrupa gıda güvenlik mevzuatlarına ve uluslararası regülasyonlara her zaman uygun olmanızı garanti eden bir sistemdir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.