Gıda Güvenliği Neden Önemli?

Tüketiciler, tarla ve çiftliklerden sofraya gelene kadar tüm gıda zinciri boyunca meydana gelen tehlikelerden korunmayı beklerler. Koruma ancak zincirdeki tüm sektörlerin entegre bir şekilde çalışması ve gıda kontrol sistemleri bu zincirin tüm aşamalarına hitap etmesi durumunda gerçekleşecektir.

Gıda Güvenliği Neden Önemli?

Genişleyen dünya ekonomisi, gıda ticaretinin serbestleşmesi, artan tüketici talebi, gıda bilimi ve teknolojisindeki gelişmeler ve ulaşım ve iletişimdeki gelişmeler ile taze ve işlenmiş gıdada uluslararası ticaret artmaya devam edecektir. Bu da gıda güvenliği konusundaki endişelerin daha da artmasına sebep olmaktadır.

Gıda sektörü doğrudan insan sağlığını etkileyebilmektedir ve bu nedenle gıda güvenliğini ve hijyenini sağlamak, tüketicilerin sağlığını gıda kaynaklı hastalıklardan ve gıda zehirlenmelerinden korumaya yardımcı olduğu için son derece önemlidir.

Gıda zehirlenmeleri, gıdalar, bakteriler, virüsler ve diğer mikroplarla kirlendiği zaman ortaya çıkmaktadır ve kontamine gıdayı tüketenleri hasta etmektedir. Genel olarak gıda zehirlenmeleri evde atlatılabilse de bazen ciddi olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Bu nedenle, tüketicileri gıda zehirlenmelerine karşı dikkatli olmak zorundadır.

Gıda tedarikinin güvenliğine ve bütünlüğüne duyulan güven, tüketiciler için önemli bir gerekliliktir. Escherichia coli, Salmonella ve kimyasal kirleticiler gibi etkenleri içeren gıda kaynaklı hastalık salgınları , gıda güvenliği ile ilgili sorunları vurgulamakta ve modern tarım sistemlerinin, gıda işleme ve pazarlamanın halk sağlığı için yeterli koruma sağlamadığı konusunda kamuoyunda endişeyi artırmaktadır. 

Gıdalardaki potansiyel tehlikelere katkıda bulunan faktörler arasında uygunsuz tarım uygulamaları; besin zincirinin tüm aşamalarında kötü hijyen; gıda işleme ve hazırlama işlemlerinde önleyici kontrollerin olmaması; kimyasalların yanlış kullanımı; kirlenmiş hammaddeler, bileşenler ve su; yetersiz veya uygunsuz depolama, vb.

Mevcut gıda güvenliğine yönelik yasal düzenlemeler, gıda işletmelerinin gıda görevlerini güvenli ve hijyenik bir şekilde yerine getirmesini zorunlu kılmaktadır. Tüketicilere sağlığa zararlı gıda tedarik etmek suçtur. Gıda işletmeleri, tüketicilere yiyecek tedarik ederken özen göstermekle yükümlüdür ve gıda güvenliği ve gıda hijyeni en öncelikli konudur.

Küreel gıda ticareti düşünüldüğünde, üretim aşamalarının herhangi birindeki en ufak olumsuzluk dünyanın diğer ucundaki insanların sağlığını etkileyebilir. Bu nedenle gıda güvenliği günümüzde küresel bir sorundur.

Tüm bu sebeplerden dolayı Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) ilkelerini uygulamak, firmaların performansına ve güvenilir olmasına katkı sağlamaktadır.

Gıda güvenliği sistemi ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.