Gıda Güvenliği Nedir?

Gıda ürünleri, çiftlikten fabrikaya ve sofraya, tedarik zinciri boyunca yolculukları sırasında çok sayıda sağlık tehlikesiyle karşılaşabilir. Gıda güvenliği, bu riskleri azaltmak ve tüketicilere zarar vermemek için gıda üretim yaşam döngüsünün her aşamasında güvenli gıda işleme uygulamaları ve prosedürlerinin uygulanması konu alır.

Gıda Güvenliği Nedir?

Gıda güvenliği, gıda kaynaklı hastalık ve yaralanmaları önlemeye yönelik gıdaların hazırlanması, işlenmesi ve depolanmasındaki rutinleri ifade eder. Bilimsel bir disiplin olarak gıda güvenliği, kimya, mikrobiyoloji ve mühendislik dahil olmak üzere çok çeşitli akademik alanlardan yararlanır. 

Gıda ürünleri, dünyanın en çok ticareti yapılan malları arasındadır. Pazarlar her geçen yıl giderek daha fazla küreselleştikçe ve dünya nüfusu artmaya devam ettikçe, küresel gıda tedarik zinciri yalnızca ölçek ve karmaşıklık bakımından artmaya devam edecektir. Tam olarak gıdanın seri üretimini ve dağıtımını etkileyen bu mega trendler nedeniyle, gıda güvenliğine uygunluk hiç bu kadar önemli olmamıştır.

Bu farklı disiplinler, gıda ürünlerinin tedarik edildiği, üretildiği, hazırlandığı, depolandığı veya satıldığı her yerde gıda işleme güvenliğinin sağlanmasını sağlamak için birleşirler. Bu anlamda gıda güvenliği, küresel gıda endüstrisinin her yönünü ilgilendiren, hijyen ve hesap verebilirliğe yönelik sistematik bir yaklaşımdır.

Gıda güvenliği en basit tanımıyla, gıdanın tüketiciye ulaşma sürecindeki her türlü aşamada oluşacak riskleri yok ederek, gıdanın tüketiciye güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır.

Gıda güvenliğin temel ilkesi, gıdanın tüketiciye hiçbir koşulda zarar vermemesini sağlamaktır. Bunun için hastalık oluşturabilecek kontaminasyon tehlikelerinden, fiziksel sorunlara, biyolojik tehlikelerden ambalaj sorunlarına kadar oluşabilecek her türlü olumsuzluğun giderilmesi gerekmektedir.

Gıda endüstrisi, insan sağlığını doğrudan etkileyen br endüstridir. Her yıl milyonlarda insan gıda kaynaklı hastalıklardan ölüme kadar giden ciddi sorunlar yaşamaktadırlar.

Gıda güvenliği kavramı esas itibariyle, gıda maddelerini güvende tutmak için kullanılan tüm uygulamaları kapsamaktadır. Gıda güvenliği, gıda tedarik zincirine dahil olan herkesin ortak çabalarına dayanmaktadır. Üreticilerden perakendeci firmalara ve yemek şirketlerine kadar gıda zinciri boyunca, bulaşma riskini ortadan kaldırmak veya azaltmak için yasal düzenlemeler çıkarılmakta ve denetimler yapılmaktadır.

Gıda üreticilerinin gıda güvenliği ve hijyeni temelinde denetlenmesi için kapsamlı yönergeler sağlayan, özel sektöre ait birkaç uluslararası kuruluş da bulunmaktadır. 

Bunlardan biri olan kuruluşumuzun geliştirdiği Gıda Güvenliği Sistemi (FSS), gelişmiş gıda güvenlik standartlarına sahiptir ve tam kapsamlı bir gıda güvenlik sistemi olarak, gıda endüstrisi oyuncularına yardımcı olur ve küresel gıda ticaretini kolaylaştırır.

Gıda güvenliği ve gıda güvenlik sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.