Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) Nedir?

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS), gıdaların her zaman güvenli bir şekilde tüketiclebilmesini sağlayan uluslararası bir yöntemdir. Gıda tehlikelerini tanımlamayı ve bunları ortadan kaldırmak veya yeterince kontrol altına almak için ne yapılması gerektiğini belirlemeyi içerir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) Nedir?

Giderek küreselleşen gıda pazarıyla birlikte, gıdaya ilişkin tüketici beklentileri ve davranışları son yüzyılda önemli ölçüde değişti. Tüketiciler, egzotik ve mevsim dışı yiyecekler de dahil olmak üzere çok çeşitli yiyecekler beklemeye başladılar. Sonuç olarak, taze meyve ve sebze tüketimi arttı.

Tüm bunların yanında tüketicinin sağlıklı ve güvenli gıda bilincide son zamanlarda oldukça yükselmiştir. Aynı zamanda, gıda güvenliğine ilişkin tüketici algıları ve davranışları da önemli ölçüde değişmiştir.

Gıda kaynaklı patojenler, yüksek riskli gıdalar, hassas popülasyonlar ve güvenli gıda işleme uygulamaları hakkında tüketici bilgisi, bazen yanlış veya eksik olsa da, son yıllarda artmıştır.

Gıda çalışanlarının ve işverenlerin gıda güvenliğindeki önemli rolü, özellikle gıda işçileri gıda kaynaklı hastalıkların yayılmasında rol oynadığı için göz ardı edilemez.

Bu nedenle, gıda güvenliğini ele alırken, iş-yönetim ilişkilerinin ve işyeri koşullarının potansiyel rolünü göz önünde bulundurmak önemlidir. Örneğin, çiftliklerde ve fabrikalarda gıda üretmekten sorumlu işgücü yetersiz eğitimli veya ücretliyse, güvenli olmayan veya kötü koşullarda çalışmaya zorlanırsa veya endişelerini dile getirmeye çalıştığında yönetim tarafından görmezden gelinirse, işçiler daha az uygulayarak yanıt verebilir.

Birçok insan patojeni, insan araçlarıyla temas yoluyla gıdalara kolayca bulaştığından, bu ilişkinin bazı unsurları doğrudan olabilir ve işçi temizliği ve hijyeni bu süreçte kritik faktörlerdir.

Gıda güvenliği sorumluluğunun çiftçilerden tüketicilere kadar herkesin üzerine düştüğünü vurgulamak önemlidir.

Yıllar geçtikçe, yeni zorluklarla başa çıkmak ve koşullardaki ve beklentilerdeki değişikliklere, bilimsel gelişmelere ve etkin yönetim uygulamalarına ilişkin kanıta dayalı yeni anlayışa uyum sağlamak için gıda güvenliği yönetimi yaklaşımlarıda değişip gelişmiştir.

Uzun yıllara yayılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda geliştirdiğimiz Gıda Güvenliği Sistemi (FSS), gıda ürünlerinin tarladan toplanmasından işletmeye getirilmesine kadar, gıda maddelerinin işlenmesinden depolanmasına kadar ve tüketilmek için hazırlanmasından tüketilmesine kadar bütün süreçleri içine alan gıda hijyen ve güvenlik standartlarında oluşan bir gıda güvenliği sistemidir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS), gıda endüstrisinin tüm gvenlik taleplerine karşılık verebilecek, tamamen bilimsel analiz ve verilere dayalı oluşturulmuş, uluslararası pazarda itibarı olan bir sistemdir.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.