Gıda Güvenliği Sistemi Kalitesine Nasıl Ulaşılır?

En temel hali ile gıda güvenliği, gıdaların gıda kaynaklı hastalıklardan hastalanma riskini en iyi şekilde azaltacak şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması ve saklanması anlamına gelir.

Gıda Güvenliği Sistemi Kalitesine Nasıl Ulaşılır?

Gıda güvenliği insan sağlığı açısından son derece önemli olmasının yanı sıra etik açıdan da son derece önemlidir. Gıda güvenliğinde asla pazarlık olamaz ve taviz verilemez.

Gıda güvenliği standartlarını doğru bir şekilde uygulamamanın ve bunlara uymamanın çeşitli olumsuz sonuçları olmaktadır. Üretimde yetersiz gıda güvenliği, firmaların ürünlerini geri çağırmasına, süreçlerini elden geçirmesine ve halkla ilişkiler krizini yönetmesine yol açmaktadır ve inanılmaz derecede maliyetli olmaktadır. Doğal olarak firmaların gıda güvenliği işletme kalitesini de düşürmektedir.

Kontaminasyona uğrayan ürünlerin gıda zincirine girmesinin sebebi uygulanmayan veya yanlış uygulanan gıda güvenliği standartlarıdır. Kusurlu ürün farkedildikten sonra gıda işletmeleri, ürün geri çağırma maliyetini üstlenirken, faaliyetlerinde önemli kesintilere maruz kalmaktadır.

Ancak, bir ürünün geri çağrılmasının tüketici güveni üzerindeki uzun vadeli etkisi çok daha fazla maliyetlidir. Araştırmalara göre tüketicilerin yaklaşık yüzde 21’i, gıda ürünlerinden birini geri çağırmak zorunda kalan firmadan bir daha asla bir şey satın almamaktadır.

Tüketiciler günümüzde internetinde etkisiyle son derece bilinçli satın almalar yapmaktadırlar. Modern insan yaşamı için gıda güvenliği ve gıda güvenlik sisteminin kalitesi, küçümsenecek bir şey değildir.

Gıda güvenliği sorunları, dünya genelinde 200’den fazla önlenebilir hastalığın başlıca nedenidir. Her yıl dünyada yaklaşık 420 bin kişi, kontamine gıdalar yüzünden yaşamını kaybetmektedir ve bunların dörtte birinden fazlası küçük çocuklardır.

Yetersiz gıda güvenliği, özellikle gelişmekte olan ülkelerde sosyoekonomik ilerlemeyi engelleyen başka etkilere neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, gıda güvenliği, beslenme ve gıdanın korunması konularını ayrılmaz bir bütün olarak görmektedir.

Gıda güvenliği sistemi kalitesini yakalamanın bir yolu, kuruluşumuz tarafından tasarlanan Gıda Güvenliği Sistemi (FSS, Food Safety Standards) ilkelerine uymak ve gıda güvenliği sistemi belgesine sahip olmaktır.

Gıda güvenliği sistemi ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.