Gıda Güvenliği Sisteminin Temel İlkeleri Nedir?

Gıda güvenliği sisteminin temel amacı gıdanın tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği süreçlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını engelleyerek her açıdan güvenli gıdaya ulaşılmasını sağlamaktır.

Gıda Güvenliği Sisteminin Temel İlkeleri Nedir?

Gıda güvenliği tehdit edebilecek onlarca faktörü vardır ve her biri için ayrıca önlem alınması gerekebilir. Gıda güvenliğinin öncelikli ilkelerinden biri hijyendir. Gıdaların geçirdikleri tüm süreçlerde hijyenden asla taviz verilemez.

Gıda güvenliğinde en önemli konulardan biri olan kontaminasyon yada çapraz bulaşma, patojenler bir gıda türünden başka bir gıda türüne geçtiği zaman meydana gelmektedir. Bu gıda maddelerinin aslında ayrı tutulması gerekmektedir. Eller, yüzeyler ve kullanılan ekipman, mikropların yiyecekler arasında yayılmasına izin vermektedir.

Gıda güvenliği yönetim sistemleri (şirketlerin kontaminasyonu önlemek için oluşturduğu süreç ve prosedürler), gıda kaynaklı hastalık riskini azaltmak ve mümkün olan en güvenli ürünleri sağlamak için çok önemlidir.

Gıda güvenliği programlarının temelini teşkil eden risk analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) standardı, gıda güvenliği tehlikelerinin, değerlendirilmesine ve kontrolüne yönelik sistematik bir yaklaşım sergilemektedir.

Bu yaklaşımlardan bazıları, tehlike analizi yapılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, kritik limitlerin belirlenmesi, izleme prosedürlerinin oluşturulması, düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi, doğrulama prosedürlerinin hazırlanması, kayıt tutma ve dökümantasyon prosedürlerinin oluşturulmasıdır.

Yukarıda bahsedilen yaklaşımlar doğrultusunda, hammadde üretimi, tedariki ve işlemesinden bitmiş ürünün üretimi, dağıtımı ve tüketimine kadar, biyolojik, kimyasal ve fiziksel tüm tehlikeler analiz ve kontrol edilmelidir.

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS, Food Safety Standards), gıda güvenliğinin eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm bu ilkelerin doğru uygulanması için bir temel oluşturmaktadır.

Gıda güvenliği sistemi ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.