Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda

Dünyanın hızla büyüyen nüfusu için sürdürülebilir bir gıda arzını sağlamak büyük bir zorluktur. Gıda üretimi, gıda tüketimi, beslenme ve gıda güvenliği konularının yanı sıra çeşitli uygulamalar gerektiren kilit alanlardan biridir.

Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda

2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9,1 milyara ulaşacağı (bugünkünden %34 daha fazla) tahmin edilmektedir. Daha büyük ve büyük olasılıkla daha fazla kentsel nüfusu beslemek için gıda üretiminin %70 oranında artması gerekecek. 

Daha az toprak kullanılarak daha fazla gıda üretilmesi gerekecek. Ayrıca su ve enerji sınırlayıcı faktörler haline gelecektir.

Zorluklara ek olarak, insanların iyi sağlığı desteklemek için dengeli ve yeterli bir enerji ve besin kombinasyonu içeren çeşitli bir diyete sahip olmalarına izin vermek için sürdürülebilir gıda ürünlerinin besin açısından yoğun olması gerektiğidir. 

Sürdürülebilir gıda üretimi, kirletici olmayan, yenilenemeyen enerji ve doğal kaynakları koruyan, ekonomik olarak verimli, işçiler, topluluklar ve tüketiciler için güvenli ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmayan süreç ve sistemleri kullanan bir üretim yöntemidir.

Küresel gıda üretim yöntemleri, çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmek ve dünyanın gelecekte gıda üretme kapasitesini desteklemek için değişmelidir. 

Diğer insan yapımı faaliyetlerde olduğu gibi, gıda üretimi de iklim değişikliğine, su kıtlığına, toprak bozulmasına ve biyolojik çeşitliliğin yok olmasına katkıda bulunur.

Toplam küresel sera gazı emisyonlarının %25'inin doğrudan mahsul ve hayvansal üretim ve ormancılıktan kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

Mahsul ve hayvancılık sektörleri tatlı su kaynaklarının %70'ini kullanır ve ormancılıkla birlikte Dünya kara yüzeyinin %60'ını işgal eder.

Gıda üretiminin çevresel etki düzeyi, gıdanın nerede ve nasıl üretildiği ve su ve toprak gibi doğal kaynakların yerel olarak mevcudiyeti ile ilgilidir. Çoğu zaman çevresel faktörler arasında değiş tokuşlar vardır ve bugüne kadar bir gıda ürününün diğerinden daha çevresel olarak sürdürülebilir olup olmadığını belirlemek için basit bir ilkeler dizisi yoktur. Gıda güvenliği sistemleri sürdürülebilir gıdayı destekleyen sistemlerdir.

Gıda güvenliği sistemi ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.