Gıda Güvenliğini Yönetmek

Gıda güvenliği sistemi gıdaların her zaman güvenli bir şekilde tüketilebilmesini sağlayan uluslararası bir yöntemdir. Gıda tehlikelerini tanımlamayı ve bunları ortadan kaldırmak veya yeterince kontrol altına almak için ne yapılması gerektiğini belirlemeyi içerir.

Gıda Güvenliğini Yönetmek

Gıda yönetim sistemleri, yetkili kurumların ve devletlerin yasal olarak uygulanmasını istediği gıda güvenlik prosedürlerinin, geliştirilmiş ve işletmelerin eksiksiz bir şekilde uygulayabilecekleri hale getirilmiş sistematik bir versiyonudur.

Sadece yasal bir gereklilik değil, aynı zamanda firmada güvenli uygulamaların takip edilmesini sağlamak için gıda güvenlik sistemleri oldukça faydalı araçlardır.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS, Food Safety Standards), uzman bir ekiple ve uzun araştırmalar sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda, gıda güvenliğinde her türlden olumsuz senaryoya karşı işletmelerin hazır olmasını sağlamak için geliştirilmiştir.

Kuruluşumuz tarafından oluşturulan bu eksiksiz sistem, gıdanın tüketilmek için güvenli olmasını sağlamak için, bir gıda işletmesindeki gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etmeye yönelik sistematik bir yaklaşım sunmaktadır.

Tüm işletmelerin gıdalara yönelik bir tehlike analizi yapmaları ve kritik kontrol noktaları belirlemeleri gerekektedir. Ayrıca böyle bir sistemin firma içinde yerleştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi gerekmektedir.

Gıda maddeleri, tüketim için her zaman güvenli olmalıdır. Çeşitli gıda güvenlik sistemleri gıda tehlikelerini belirlemeyi ve bunları ortadan kaldırmak veya yeterince kontrol etmek için ne yapılması gerektiğine karar vermeyi içermektedir.

Gıda güvenliği yönetimi, gıda tesislerinin güvenli ve hijyenik tasarımı ve inşası, planlı ve kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon süreçlerinin hazırlanması, çalışanların eğitilmesi ve düzenli denetlenmesi, kişisel hijyen uygulamaları ve prosedürlerinin hazırlanması, etkili bir atık yönetiminin uygulanması, etkili haşere kontrollerinin yapılması ve kaynağı doğrulamak ve izlenebilirliği sağlamak için tedarikçi firmaların takip edilmesi gibi bir dizi ön koşul gerektirebilir.

Gıda güvenliğini yönetmek ve gıda güvenlik sistemleri ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.