Gıda Kirliliği ve Gıda Güvenliği

Gıda kontaminasyonu genellikle, bakteri veya parazit gibi mikroorganizmalar veya onları tüketime uygun hale getiren toksik maddeler içermesi nedeniyle bozulan veya yapısı değişen gıdalar olarak tanımlanır. 

Gıda Kirliliği ve Gıda Güvenliği

Bir gıda kontaminantı biyolojik, kimyasal veya fiziksel olabilir, birincisi daha yaygındır. Bu kirleticilerin tedarik zinciri boyunca (tarladan sofraya) girip bir gıda ürününü tüketime uygun hale getirmek için çeşitli yolları vardır. 

Bacillus cereus , Campylobacter jejuni , Clostridium botulinum , C. perfrigens , Patojenik Escherichia coli ,Listeria monocytogenes , Salmonella spp., Shigella spp., Patojenik Staphylococcus aureus , Vibrio cholera , V. parahaemolyticus , V. vulnificus ve Yersinia enterocolitica yaygın bakteriyel tehlikelerdir (bir tür biyolojik kirletici).

Gıda tedarik zincirine girebilen kimyasal gıda kirleticileri arasında pestisitler, ağır metaller ve diğer yabancı kimyasal maddeler bulunur.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), çeşitli belge ve raporlarda gıda kontaminasyonunu küresel bir sorun olarak kabul etmiştir. 

 "Bir yerde meydana gelen gıda kontaminasyonu, gezegenin diğer tarafında yaşayan tüketicilerin sağlığını etkileyebilir."

Aslında, insanların büyük bir çoğunluğu dünya çapında hayatlarının bir noktasında gıda kaynaklı veya su kaynaklı bir hastalık yaşar. Bu nedenle kontamine gıdaların tüketimi milyonlarca insanda hastalığa neden olmakta ve bunun sonucunda birçoğu ölmektedir.

Bu senaryo, "gıda kirliliğini" ciddi bir sorun haline getiriyor. Gıda kontaminasyonu zorluklarının listesi çok uzundur ve büyümeye devam etmektedir. Bu konunun önemini vurgulamak için üç zorluk, taze ürün kontaminasyonu, gıda ürünlerinde antibiyotikler ve gıdalara kasıtlı kontaminasyondur.

Taze ürünlerin kontaminasyonu, büyük bir gıda güvenliği sorunu olarak ortaya çıkmaktadır.

Antibiyotiğe dirençli bakterilerin (ARB) ortaya çıkması artık hem halk hem de çevre sağlığı için potansiyel bir tehdit olarak kabul edilmektedir ve DSÖ zaten bu zorluğu ele almak için küresel bir strateji önermiştir.

Özetle, ARB ile kontamine olmuş gıdalar gelecekte önemli bir gıda güvenliği sorunu olacaktır.

Gıdaların ve gıda ürünlerinin kasıtlı kontaminasyonu da büyüyen küresel bir endişedir. Kasıtlı gıda kontaminasyonu, gıda ürünlerine kasıtlı olarak zararlı veya zehirli bir maddenin eklenmesi anlamına gelir. 

Bu bir suç eylemidir ve gıda dolandırıcılığı olarak da bilinir. Kasıtlı olarak kontamine olmuş gıdalar yemek için güvenli değildir ve tüketicileri ciddi şekilde hasta edebilir. Bu nedenle, sahte gıda kontaminasyonu sorununu ele almak da aynı derecede önemlidir.

Son olarak, güvenli gıda ürünlerinin tedarikinin sağlanması halk sağlığını ve gıda endüstrisini korumak için son derece önemlidir. Gıda ürünleri potansiyel olarak tehlikeli ve toksik bir ajanla kontamine olduğunda gıda güvenliği genellikle tehlikeye girer. 

Gıda endüstrisi, her zaman var olan ve ortaya çıkan birçok küresel ve bölgesel kontaminasyon sorunuyla karşı karşıyadır ve bunları bilimsel ve teknolojik gelişmeler yoluyla ele almaya devam etmektedir. 

Bu nedenle, gıda güvenliği yönetiminin kontaminasyonun doğasını, kaynaklarını, tüketiciye yönelik risklerini ve kontaminasyon seviyelerini ortadan kaldırmaya veya azaltmaya yönelik yaklaşımları anlaması hayati önem taşımaktadır. 

Kontaminasyon içermeyen veya minimum kontaminasyon riski olan gıda ürünleri sağlamak için sağlam bilimsel bilgiye ihtiyaç vardır.

Gıda kirliliği, gıda güvenliği ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.