Gıda Tedarikçi Firmaları

Gıda endüstrisi, güvenli gıda üretmekten sorumludur. Devlet kurumları, gıda güvenliği standartlarını belirlemekten, denetimleri yapmaktan ve standartların karşılanmasını sağlamaktan sorumludur. Ayrıca, bu standartları karşılamayanlarla başa çıkmak için güçlü bir yaptırım programı yürütürler.

Gıda Tedarikçi Firmaları

Aslında gıda güvenlik sistemleri, yasalarca belirlenmiş olan gıda regülesyonlarının, uzmanlar tarafından geliştirilerek işletmelerin bunları sistematik bir halde hataya yer bırakayacak şekilde uygulayabilmelerini sağlar.

Günümüzde gıda sektörü, küresel olarak durmadan üretim halinde olan devasa bir endüstri haline gelmiştir.Gıda sektörü, dünya çapında sürekli artan gıda talebine hizmet eden küresel bir üreticiler, toptancılar, distribütörler ve perakendeciler ağından oluşmaktadır.

Gıda tedarik zincirinde gıda, üretim, işleme, dağıtım, perakendecilik ve tüketim süreçleri ile üreticiden tüketiciye geçmektedir. Böylelikle gıda, çiftçiden tüketiciye kadar domino taşları gibi taşınmaktadır. Aynı zamanda tüketicilerin gıda için ödedikleri para, tüketiciden perakendeciye, dağıtıcıdan işleyiciye ve çiftçiye ters yönde akmaktadır.

Gıda güvenliğinin en önemli kısımlarından olan gıda tedarik zinciri performans yönetimi, güvenli, kaliteli, sürdürülebilir şekilde üretilmiş ve menşei garantili ürünlere yönelik artan tüketici talebini karşılamanın anahtarıdır. İyi yönetilen bir tedarik zincirinin, sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan birçok faydası bulunmaktadır.

Tanınmış ve belgelendirilmiş bir tedarik zinciri yönetimi sisteminin uygulanması, tedarikçi riskinin azalması, performansın ve maliyet etkinliğinin artması ve zincir üzerindeki firmalarının itibarının yükselmesi demektir. Uluslararası programlar aracılığı ile denetlenen ve belgelendirilen işletmeler, tedarik zincirinde varlıklarını güçlendirmiş olmaktadır.

Gıda tedarik zincirinde oluşabilecek küçüç bir olumsuzluk oldukça büyük ekonomik yaptırımlara ve sağlık açısından geri döndürülemez sorunlara yol açabilir. Tüm sorunları henüz oluşmadan çözebilmek için işletmelerin kusursuz bir yapıda çalışmaları ve olası köt senaryolara karşı hazır olmaları gerekmektedir.

Gıda güvenliği sertifikasına sahip olmak, bir işletmenin hem tüketiciler hem de gıda sektörü nezdindeki güvenilirliğini arttırmaktadır. Belgelendirme ile, bir işletmenin küresel olarak tanınan en iyi uygulamalar çerçevesinde gıda ürettiği veya işlediği kanıtlanmış olmaktadır.

Bu sistemler ve standartlar, küresel olarak gıda tedarik zincirlerinin verimliliğini ve performansını arttıran süreçler içermektedir.

Kuruluşumuzun uzun çalışmalar ve araştırmalar sonucunda geliştirdiği Gıda Güvenliği Sistemi'ne sahip olan işletmeler, gıda güvenliğini tehlikeye atabilecek her türlü olumsuz durum karşısında tedbirini önceden almaktadır.

Gıda tedarikçi firmaları, gıda tedariği ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.