Güvenli Bir Gıda Tedarik Zincirinin Yedi İlkesi

Gıda güvenliğinin en temel ilkesi ve öncelikli amacı, tüketicinin tamamen güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak ve bu süreçte herhangi bir sorun oluşmasını engellemektir.

Güvenli Bir Gıda Tedarik Zincirinin Yedi İlkesi

Gıda üretim aşamasından tüketicilerin sofrasına gelene kadar çok uzun bir süreçten geçmektedir. Bu sürecin sorunsuz olmasını sağlamak gıda üreticisinin, tedarikçisinin ve sektördeki diğer kuruluşların temel sorumluluğudur.

Gıda sektöründe temel yaklaşım, gıda güvenliğinin koşulsuz sağlanmasıdır. Tüketicilere sunulan gıdanın kaliteli ve tüketim açısından güvenli olması, ayrıca bir hastalık ve enfeksiyon kaynağı olmaması gerekmektedir.

Bu nedenle, gıda güvenliğini ve kalitesini güvence altına almak, uluslararası öneme sahip bir konudur ve gıda tedarik zinciri üzerindeki herkesin sorumluluğudur. Gıda ürünlerinin dağıtım sürecinde tedarik zincirinin çeşitli aşamalarından geçmesi, gıdaları kontaminasyon riski ile karşı karşıya bırakmaktadır.

Gıda tedarik zincirinin, kurumsal sorumluluk, izlenebilirlik, resmi gıda kontrolleri, önlem ilkesi, bağımsız bilimsel risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve şeffaf risk yönetimi başlıkları altında toplanabilecek ana ilkeleri mevcuttur.

Gıda güvenlik sistemleri ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.