Güvenli Gıda Taşıma ve Depolama

Taşıma ve depolama sırasında gıda ile çalışanlar, gıda güvenliği için kritik olan çalıştırma ve izleme prosedürlerine uyarlar.

Güvenli Gıda Taşıma ve Depolama

Besin zinciri, ekim ve yetiştirmeden hasata, ilk ve son işleme ve son olarak tüketiciye satışa kadar bir dizi adımdan oluşur. Bu karmaşık zincir boyunca her adımda kalite, eğitimli profesyoneller tarafından korunmalıdır.

Taşıma ve depolamada gıda kalitesinin ve güvenliğinin korunması, gıda ürünlerinin korunmasını sağlamak için çalışma prosedürleri ve operasyonların amaçlandığı şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için izleme prosedürleri gerektirir.

Gıda ürünlerinin izlenebilirliğini sağlamak için, gıda zincirindeki tüm katılımcılar, süreçteki her adımı belgelemeyi taahhüt eder. 

Bir ürünün geçmişi şu önemli ayrıntıları içerir: ürünün yetiştirildiği arazi, kullanılan tohum ve gübre miktarı, uygun olduğunda pestisit uygulamalarının kaydı, hasat tarihleri, depolama silolarının yeri, belirli sürü veya bir hayvanın geldiği sürü, kesim tarihi ve yeri, işleme ve paketleme yeri ve tarihi, işlemede kullanılan bileşenlerin kimliği, taşıma araçlarının durumu, taşıma tarihleri, süresi ve koşulları, depolama yerleri, tarihler ürünün hangi amaçla kullanılması gerektiği ve neden, nihai perakende mağazanın adı ve yeri.

Taşıma ve depolama boyunca gıda ürünlerini taşıyan işçiler, gıda kalitesi ve güvenliğinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle sürecin her adımında personelin eğitimi önemlidir. Ürünlerin ve ambalajların fiziksel olarak ezilmemesini, kırılmamasını veya bükülmemesini sağlamaktan sorumludurlar.

Taşıma ve depolama, çiftçinin tarlası ile tüketicinin sofrası arasındaki besin zincirinde hayati bağlantılar oluşturur. Gıda zincirinde çiftçi ve perakendecinin rolü kolayca anlaşılırken, iyi yönetilen nakliye ve depolamanın önemini unutmak kolaydır.

Gıda güvenlik sistemi ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.