Hayvan Yeminin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkisi

Gıda üretimi, gıda endüstrisinin ve gıda güvenliği düzenleyicilerinin nihai amacının gıdanın tüketiciye ulaşmasının güvenli ve sağlıklı olmasını sağlamak olduğu karmaşık bir süreçtir.

Hayvan Yeminin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkisi

Genel olarak güvenli olması beklenen yiyecekler, üretim, işleme, depolama, nakliye veya tüketime yönelik son hazırlık sırasında ortaya çıkan tehlikeler nedeniyle güvensiz hale gelebilir.

Hayvanlardan elde edilen gıdalar için tehlike, gıda üreten hayvanların kontamine gıdaları tüketmesi de dahil olmak üzere bu ve diğer kaynaklardan bir dizi kaynaklanabilir.

Hayvan yemleri çiftlik hayvanları için insanlarda hastalığa neden olacak enfeksiyonların kaynağı olabilir. Hayvan yemindeki mikotoksin kontaminasyonu yüzünden hayvansal gıdalar bu kimyasal bileşikleri içerebilir. Pestisitler, tarımsal ve endüstriyel kimyasallar ve ağır metaller hayvan yemlerini kirletebilir.

Son yıllarda, sığır spongiform ensefalopatisi (BSE), dioksin kontaminasyonu, gıda kaynaklı bakteriyel enfeksiyon salgınlarından kaynaklanan problemler ve ayrıca veteriner ilaç kalıntıları ve antimikrobiyal direnç hakkında artan endişeler nedeniyle halkın hayvansal kaynaklı gıdaların güvenliği konusundaki endişeleri artmıştır.

Ülkelerin yemlerdeki kimayasal kalıntılar için farklı ulusal toleranslar oluşturması, uluslararası standartlara uyum eksikliği ve bazen uluslararası standartların bulunmaması ciddi problemler yaratmaktadır.

Yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeler, yem ve gıda güvenliğine yönelik düzenleyici yaklaşımlara meydan okuyacak yeni yem ürünlerinin geliştirilmesine yön vermektedir.

Hayvan yeminde gıda güvenliğinin sağlanmasında, dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve temizlik için geçerli yöntemler uygulamak, yem ve yem içeriklerini taramak için hızlı ve ekonomik analitik yöntemler geliştirmek, denetimcileri, yem ve hayvancılık sektörü çalışanlarını ve çiftçileri güvenli yem üretmek ve kullanmak için eğitmek vb. birçok çözüm mevcuttur.

Hayvan yeminin gıda güvenliğinde oluşturabileceği sorunlar için tedbir almak isteyen işletmeler Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) 'ni kullanarak bu tarz olumsuzluklardan korunabilirler.

Gıda güvenliğinde hayvan yeminin etkisi ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.