Neden Gıda Güvenliği Gereklidir?

Gıda güvenliği, tüketiciyi gıda kaynaklı hastalık riskinden korumaya yardımcı olduğu için önemlidir ve insan sağlığını doğrudan etkiler. Ayrıca tüketicilerin alerji ve hatta ölüm gibi sağlıkla ilgili durum risklerinden korunmasına yardımcı olur.

Neden Gıda Güvenliği Gereklidir?

Gıda güvenliği sağlık açısından öneminin yanı sıra, gıda işleme tesislerini, güvenli olmayan ürünler nedeniyle finansal kayıplara neden olan ürün geri çağırmalarından korur. Güvenli olmayan ürünler nedeniyle bir işletmeyi etkileyebilecek diğer sorunlar şunlardır: reddedilen ürünler, olası davalar ve genel halka satılan güvenli olmayan ürün raporları nedeniyle halk sağlığı yetkilileri tarafından işyerinin kapatılması.

Gıda arzını korumak, gıda arzının bilime dayalı ilkelere göre düzenlenmesini ve izlenmesini gerektirir. Gıda güvenliğinin sağlanması, çiftlikte üretimden işleme, dağıtım, depolama, seçme, hazırlama ve tüketime kadar geniş bir süreç yelpazesini kapsar.

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS), gıda arzını korumak, gıda kaynaklı hastalıkları önlemek ve tüketiciler de dahil olmak üzere tüm gıda işleyicilerini eğitmek için diğer devlet kurumları, üniversiteler ve kolejler ve özel sektör ortaklarıyla yoğun bir şekilde işbirliği yapmaktadır.

Zayıf gıda güvenliğinin bir sonucu olan gıda kaynaklı hastalıklar insan sağlığını ciddi derecede tehdit etmektedir. Bugün hala kullanılan konserve ve fermantasyon gibi birçok gıda hazırlama yöntemi, insanların hastalanmasını önlemek için geliştirilen ilkel gıda güvenliği önlemleridir.

Yaşanan sanayi devrimi, gıda güvenliği ve denetimi ile ilgili birçok düzenleyici kuruluşun kurulmasına ve temel yasaların çıkarılmasına öncülük etmiştir. Gıda üretimi giderek mekanize hale geldikçe yanlış markalanmış, kontamine olmuş veya başka bir şekilde tahrif edilmiş gıda ürünlerinin kasıtlı olarak satışını önlemek için yasalar çıkarılmıştır. Bu dönemde içerik maddeleri ve katkı maddeleri için yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Her yıl milyonlarca insan gıda kaynaklı hastalıklardan acı çekiyor ve binlercesi ölüyor. Bu hem bireylere hem de ekonomiye zarar veren önlenebilir bir sorundur ancak bu hastalıkların birçoğu önlenebilir.

Gıda kaynaklı hastalıkları azaltmanın yanı sıra devam eden gıda güvenliği iyileştirmeleri, ekonomik ve sosyal faydalar sağlayabilir:

  • Etkilenen birey için azaltılmış gelir kaybı ve sağlık bakım maliyetleri
  • Geliştirilmiş verimlilik
  • İyileştirilmiş halk sağlığı yoluyla ülkenin sağlık sistemi üzerindeki yükün azaltılması
  • Çiftlikten sofraya daha güvenli gıda tedariki
  • Gıda sektöründe ekonomik istikrara yol açan gıda arzına yönelik tüketici güveni

Gıda Güvenliği Sistemi (FSS), gıda endüstrisindeki tüm süreçler incelenerek geliştirilmiş bir sistemdir. Bu neden üretim ve gıda tedarik zincirinin her aşamasında güvenli gıda sunabilmek için son derece gereklidir.

Gıda güvenliği sistemi ve gıda güvenlik sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için tarafsız, bağımsız ve uluslararası akreditasyonlara sahip olan kuruluşumuza ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.